Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Xác định một nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong công thức hợp chất

70 người đã xem

Xác định một nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong công thức hợp chất

Xác định một nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong công thức hợp chất đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 2 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Xác định một nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong công thức hợp chất đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Xác định một nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong công thức hợp chất
Xác định một nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong công thức hợp chất

 

Trích trong tài liệu :

XÁC ĐỊNH MỘT NGUY

TRONG CÔNG Cần nhớ một số điểm sau:

– Hóa trị cao nhất với oxi của ngu – Hóa trị với H( nếu có) = – % khối lượng của A trong hợp c – Muốn xác định nguy

Ví dụ 1. Nguyên tố R có hóa trị cao nh hiđro. a. Hãy cho biết hóa trị cao nhất của R tro

Trong hợp chất của R với hiđro có tỉ

hoàn, cho biết kí hiệu của nguy

Gọi hóa trị cao nhất của R trong Ta có: m + n = 8. Theo bài: m = 3n. Từ đây t

Công thức hợp chất R với hiđro

Gọi tổng số hạt proton, n Ta có: P 1,5P Mặt khác, R thuộc nhóm VI (hóa hình electron khi P = 13, 14, 15, 16 Vậy kí hiệu của nguyên t Ví dụ 2. Một nguyên tố tạo hợp chất khí chiếm 25,93% về khối lượng trong oxit b

Hợp chất với Hiđro là RH3 => Ch Ta có : (2.R) / (16.5) = 25.93/74.07 => R= 14 => R là nguyên t Ví dụ 3. Oxit cao nhất của một nguy hidro chứa 75% nguyên tố đó.Viết công

Gọi hợp chất với hidro có công thức l Ta có: (1) (2.R) / 16(8-x )= 27.27/72.73. (2) R/x = 75/ 25 = 3 => R= 3x thay vào pt(1) ta có đáp án : x

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Xác định một nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong công thức hợp chất về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa