Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Trắc nghiệm sinh học 10-Các cấp của thế giới sống

66 người đã xem

Trắc nghiệm sinh học 10-Các cấp của thế giới sống

Trắc nghiệm sinh học 10-Các cấp của thế giới sống có đáp án chi tiết  thuộc Chương 1 Sinh học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Sinh học lớp 10

Trắc nghiệm sinh học 10-Các cấp của thế giới sống Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Sinh lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Trắc nghiệm sinh học 10-Các cấp của thế giới sống
Trắc nghiệm sinh học 10-Các cấp của thế giới sống

Trích trong tài liệu :

GiảibàitậpSGKSinhhọclớp10bài33:Ôntậpphầnsinh họcvisinhvật Bài1:Cáckiểudinhdưỡngcủavisinhvật
Thaysốbằngtêncáckiểudinhdưỡngvàchovídụ. Lờigiải: 1.Quangtựdưỡng: vitảo,vikhuẩnlam,vikhuẩnlưuhuỳnhmàutíavàmàulục. 2.Quangdịdưỡng: vikhuẩnmàutíavàmàulụckhôngcólưuhuỳnh. 3.Hóatựdưỡng: vikhuẩnhiđrô,vikhuẩnnitrat,…. 4.Hóadịdưỡng: nấm,độngvậtnguyênsinh,…. Bài2:Hãyđiềnnhữngvídụđạidiệnvàocộtthứbốntrongbảngsau:
Lờigiải:
Bài 3: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thGiảibàitậpSGKSinhhọclớp10bài33:Ôntậpphầnsinh họcvisinhvật Bài1:Cáckiểudinhdưỡngcủavisinhvật
Thaysốbằngtêncáckiểudinhdưỡngvàchovídụ. Lờigiải: 1.Quangtựdưỡng: vitảo,vikhuẩnlam,vikhuẩnlưuhuỳnhmàutíavàmàulục. 2.Quangdịdưỡng: vikhuẩnmàutíavàmàulụckhôngcólưuhuỳnh. 3.Hóatựdưỡng: vikhuẩnhiđrô,vikhuẩnnitrat,…. 4.Hóadịdưỡng: nấm,độngvậtnguyênsinh,…. Bài2:Hãyđiềnnhữngvídụđạidiệnvàocộtthứbốntrongbảngsau:
Lờigiải:
Bài 3: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thGiảibàitậpSGKSinhhọclớp10bài33:Ôntậpphầnsinh họcvisinhvật Bài1:Cáckiểudinhdưỡngcủavisinhvật
Thaysốbằngtêncáckiểudinhdưỡngvàchovídụ. Lờigiải: 1.Quangtựdưỡng: vitảo,vikhuẩnlam,vikhuẩnlưuhuỳnhmàutíavàmàulục. 2.Quangdịdưỡng: vikhuẩnmàutíavàmàulụckhôngcólưuhuỳnh. 3.Hóatựdưỡng: vikhuẩnhiđrô,vikhuẩnnitrat,…. 4.Hóadịdưỡng: nấm,độngvậtnguyênsinh,…. Bài2:Hãyđiềnnhữngvídụđạidiệnvàocộtthứbốntrongbảngsau:
Lờigiải:
Bài 3: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thGiảibàitậpSGKSinhhọclớp10bài33:Ôntậpphầnsinh họcvisinhvật Bài1:Cáckiểudinhdưỡngcủavisinhvật
Thaysốbằngtêncáckiểudinhdưỡngvàchovídụ. Lờigiải: 1.Quangtựdưỡng: vitảo,vikhuẩnlam,vikhuẩnlưuhuỳnhmàutíavàmàulục. 2.Quangdịdưỡng: vikhuẩnmàutíavàmàulụckhôngcólưuhuỳnh. 3.Hóatựdưỡng: vikhuẩnhiđrô,vikhuẩnnitrat,…. 4.Hóadịdưỡng: nấm,độngvậtnguyênsinh,…. Bài2:Hãyđiềnnhữngvídụđạidiệnvàocộtthứbốntrongbảngsau:
Lờigiải:
Bài 3: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thGiảibàitậpSGKSinhhọclớp10bài33:Ôntậpphầnsinh họcvisinhvật Bài1:Cáckiểudinhdưỡngcủavisinhvật
Thaysốbằngtêncáckiểudinhdưỡngvàchovídụ. Lờigiải: 1.Quangtựdưỡng: vitảo,vikhuẩnlam,vikhuẩnlưuhuỳnhmàutíavàmàulục. 2.Quangdịdưỡng: vikhuẩnmàutíavàmàulụckhôngcólưuhuỳnh. 3.Hóatựdưỡng: vikhuẩnhiđrô,vikhuẩnnitrat,…. 4.Hóadịdưỡng: nấm,độngvậtnguyênsinh,…. Bài2:Hãyđiềnnhữngvídụđạidiệnvàocộtthứbốntrongbảngsau:
Lờigiải:
Bài 3: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thGiảibàitậpSGKSinhhọclớp10bài33:Ôntậpphầnsinh họcvisinhvật Bài1:Cáckiểudinhdưỡngcủavisinhvật
Thaysốbằngtêncáckiểudinhdưỡngvàchovídụ. Lờigiải: 1.Quangtựdưỡng: vitảo,vikhuẩnlam,vikhuẩnlưuhuỳnhmàutíavàmàulục. 2.Quangdịdưỡng: vikhuẩnmàutíavàmàulụckhôngcólưuhuỳnh. 3.Hóatựdưỡng: vikhuẩnhiđrô,vikhuẩnnitrat,…. 4.Hóadịdưỡng: nấm,độngvậtnguyênsinh,…. Bài2:Hãyđiềnnhữngvídụđạidiệnvàocộtthứbốntrongbảngsau:
Lờigiải:
Bài 3: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thGiảibàitậpSGKSinhhọclớp10bài33:Ôntậpphầnsinh họcvisinhvật Bài1:Cáckiểudinhdưỡngcủavisinhvật
Thaysốbằngtêncáckiểudinhdưỡngvàchovídụ. Lờigiải: 1.Quangtựdưỡng: vitảo,vikhuẩnlam,vikhuẩnlưuhuỳnhmàutíavàmàulục. 2.Quangdịdưỡng: vikhuẩnmàutíavàmàulụckhôngcólưuhuỳnh. 3.Hóatựdưỡng: vikhuẩnhiđrô,vikhuẩnnitrat,…. 4.Hóadịdưỡng: nấm,độngvậtnguyênsinh,…. Bài2:Hãyđiềnnhữngvídụđạidiệnvàocộtthứbốntrongbảngsau:
Lờigiải:
Bài 3: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần th

 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Trắc nghiệm sinh học 10-Các cấp của thế giới sống về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa