Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Trắc nghiệm Quang hợp ở tế bào chi tiết nhất

97 người đã xem

Trắc nghiệm Quang hợp ở tế bào chi tiết nhất

Trắc nghiệm Quang hợp ở tế bào chi tiết nhất chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 2 Sinh học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Sinh học lớp 10

Trắc nghiệm Quang hợp ở tế bào chi tiết nhất đây là tài liệu chi tiết đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Sinh lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Trắc nghiệm Quang hợp ở tế bào chi tiết nhất
Trắc nghiệm Quang hợp ở tế bào chi tiết nhất

 

Trích trong tài liệu :

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17

Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

Hóa tổng hợp B. Hóa phân li C. Quang tổng hợp D. Quang phân li

Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp? A. Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo C. Thực vật và nấm D. Thực vật và động vật 3. Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?

Khí oxi và đường B. Đường và nước C. Khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng D. Khí cacbonic và nước

Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2 D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Trắc nghiệm Quang hợp ở tế bào chi tiết nhất chi tiết đầy đủ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa