Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có đáp án chi tiết

120 người đã xem

Trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có đáp án chi tiết   thuộc Chương 7 Lí lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Vật lí lớp 12

Trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có đáp án chi tiết .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Vật Lý 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 7 này
Trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có đáp án chi tiết
Trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu :

Ví dụ 1: Tìm độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân Liti 7 3Li. Biết khối lượng nguyên tử Liti, nơtron và prôtôn có khối lượng lần lượt là: mLi = 7,0160u; mn = 1,0087u và mp = 1,0073u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2 Hướng dẫn giải : Hạt nhân 7 3Licó 3 proton và 4 notron. Khi đó: M0 = Z.mp + N.mn = 3.mp + 4.mn = 3.1,0073 + 4.1,0087 = 7,08299 u Độ hụt khối: m = m0 – m = 7,08299 – 7,0160 = 0,06699 u Năng lượng liên kết của hạt nhân là: E = m.c2 = 0,06699 uc2 = 0,06699.931,5 = 62,401185 MeV Ví dụ 2: Cho biết:     He O p n m 4,0015u;m 15,999u;m 1,0073u;m 1,0087u. Hãy so sánh mức độ bền vững của hai hạt nhân 4 2He và 16 8O. Hướng dẫn giải :  Xét hạt nhân 4 2He: Độ hụt khối hạt nhân:   He p n He m 2.m 2.m m 4,0032 4,0015 0,0305u        Năng lượng liên kết hạt nhân 4 2He là 22 He He E m .c 0,0305uc 0,0305.931,5 28,41075MeV     
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 4 2He là He He E
7,1027MeV/nuclon
4
   
 Xét hạt nhân 16 8O: Độ hụt khối hạt nhân:   O p n O m 8.m 8.m m 16,128 15,999 0,129u        Năng lượng liên kết hạt nhân 16 😯 là 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có đáp án chi tiết  về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa