Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

TRẮC NGHIỆM LỰC TỪ LO – REN – XƠ (có đáp án)

122 người đã xem

TRẮC NGHIỆM LỰC TỪ LO – REN – XƠ (có đáp án)

TRẮC NGHIỆM LỰC TỪ LO – REN – XƠ (có đáp án) thuộc Chương 4 Lý  lớp 11 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Vật lí lớp 11

TRẮC NGHIỆM LỰC TỪ LO – REN – XƠ (có đáp án) Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 11 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
TRẮC NGHIỆM LỰC TỪ LO – REN – XƠ (có đáp án)
TRẮC NGHIỆM LỰC TỪ LO – REN – XƠ (có đáp án)

Trích trong tài liệu :

 1. Phần 1: Từ trường dòng điện thẳng

  Bài 1: Một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này
  gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5

  (T). Điểm M cách dây một khoảng bao nhiêu?
  ĐS: 2,5 (cm);

  Bài 2: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ
  lớn?

  ĐS: 2.10-6
  (T);

  Bài 3: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần
  khoảng cách từ N đến dòng điện. So sánh độ lớn của cảm ứng từ tại M và N?

  ĐS: BM = 1⁄2 BN;

  Bài 4: Dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ I = 0,5A đặt trong không khí.
  a. Tính cảm ứng từ tại M cách dòng điện 4cm.
  b. Cảm ứng từ tại N bằng 10-6 T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện.

  ĐS: a. B = 0,25.10-5T; b. r = 10cm;

  Bài 5: Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) có độ
  lớn?

  => [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  TRẮC NGHIỆM LỰC TỪ LO – REN – XƠ (có đáp án) về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa