Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Trắc nghiệm hóa học 10 bài 10 ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

63 người đã xem

Trắc nghiệm hóa học 10 bài 10 ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm hóa học 10 bài 10 ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 2 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Trắc nghiệm hóa học 10 bài 10 ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 

"Trắc

 

Trích trong tài liệu :

Câu 1: X là nguyên tố thuộc nhóm IVA, chu kì 5 của bảng tuần hoàn. Có các phát biểu sau:

(1) X có 4 lớp electron và có 20 electron p.

(2) X có 5 electron hóa trị và 8 electron s.

(3) X có thể tạo được hợp chất bền với oxi có công thức hóa học XO2 và XO3.

(4) X có tính kim loại mạnh hơn so với nguyên tố có số thứ tự 33.

(5) X ở cùng nhóm với nguyên tố có số thứ tự 14.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 2: Cho ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt ở vị trí 11, 12, 19 của bảng tuần hoàn. Hidroxit của X, Y, Z tương ứng là X’, Y’, Z’.

Thứ tự tang dần tính bazơ của X’, Y’, Z’ là

X’ < Y’ < Z’

Y’ < X’ < Z’

Z’ < Y’ < X’

Z’ < X’ < Y’

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trong số các nguyên tố bền, cesi là kim loại mạnh nhất.

Trong nhóm IVA vừa có nguyên tố kim loại, vừa có nguyên tố phi kim.

Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Trắc nghiệm hóa học 10 bài 10 ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa