Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Trắc nghiệm Hô hấp tế bào có đáp án

136 người đã xem

Trắc nghiệm Hô hấp tế bào có đáp án

Trắc nghiệm Hô hấp tế bào có đáp án chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 2 Sinh học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Sinh học lớp 10

Trắc nghiệm Hô hấp tế bào có đáp án đây là tài liệu chi tiết đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Sinh lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Trắc nghiệm Hô hấp tế bào có đáp án
Trắc nghiệm Hô hấp tế bào có đáp án

 

Trích trong tài liệu :

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 bài 15

Câu 1: Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào

Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP

Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử

Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Câu 2: Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

Nước, khí cacbonic và đường

Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu 3: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là

ATP B. NADH C. ADP D. FADH2

Câu 4: Chất nào sau đây không được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?

glucozo B. fructozo C. xenlulozo D. gahlalactozo

Câu 5: Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

Glucozo → CO2 + ATP + NADH

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Trắc nghiệm Hô hấp tế bào có đáp án chi tiết đầy đủ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa