Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào

105 người đã xem

Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào

Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 2 Sinh học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Sinh học lớp 10

Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào đây là tài liệu chi tiết đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Sinh lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào
Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào

 

Trích trong tài liệu :

C- k = 2x2cm, p = 100g.

D- giảm rất nhiều so với trước lúc ngâm.

Chương III. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở TẾ BÀO

Câu 181. ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.

ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat.

Câu 182. Tại tế bào, ATP chủ yếu được sinh ra trong

quá trình đường phân. B. chuỗi truyền điện tử

chu trình Crep. D. chu trình Canvin.

Câu 183. Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là

đường phân. B. trung gian .

chu trình Crep. D. chuỗi truyền electron hô hấp.

Câu 184. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì

A- nó có các liên kết phốtphát cao năng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào chi tiết đầy đủ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa