Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tổng ôn phần Sinh học vi sinh vật

67 người đã xem

Tổng ôn phần Sinh học vi sinh vật 

Tổng ôn phần Sinh học vi sinh vật chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 3 Sinh học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Sinh học lớp 10

Tổng ôn phần Sinh học vi sinh vật đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Sinh lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 

"Tổng

 

Trích trong tài liệu :

Bài 1: Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

Thay số bằng tên các kiểu dinh dưỡng và cho ví dụ.

Lời giải:

Quang tự dưỡng: vi tảo, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.

Quang dị dưỡng: vi khuẩn màu tía và màu lục không có lưu huỳnh.

Hóa tự dưỡng: vi khuẩn hiđrô, vi khuẩn nitrat,….

Hóa dị dưỡng: nấm, động vật nguyên sinh,….

Bài 2: Hãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ bốn trong bảng sau:

Lời giải:

Bài 1: Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

Thay số bằng tên các kiểu dinh dưỡng và cho ví dụ.

Lời giải:

Quang tự dưỡng: vi tảo, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.

Quang dị dưỡng: vi khuẩn màu tía và màu lục không có lưu huỳnh.

Hóa tự dưỡng: vi khuẩn hiđrô, vi khuẩn nitrat,….

Hóa dị dưỡng: nấm, động vật nguyên sinh,….

Bài 2: Hãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ bốn trong bảng sau:

Lời giải:

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Tổng ôn phần Sinh học vi sinh vật về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa