Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tổng hợp và phân tích lực Điều kiện cân bằng của chất điểm

84 người đã xem

Tổng hợp và phân tích lực Điều kiện cân bằng của chất điểm

Tổng hợp và phân tích lực Điều kiện cân bằng của chất điểm đầy đủ chi tiết thuộc Chương 2 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Tổng hợp và phân tích lực Điều kiện cân bằng của chất điểm đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Tổng hợp và phân tích lực Điều kiện cân bằng của chất điểm
Tổng hợp và phân tích lực Điều kiện cân bằng của chất điểm

 

Trích trong tài liệu :

I: LÝ THUYẾT CẦN LƯU Ý.
1. Lực. Cân bằng lực.
– Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết
quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.
– Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một
vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.
+ =
uur uur
1 2 F F 0
– Đơn vị của lực là Niutơn (N).
2. Tổng hợp lực.
a. Định nghĩa.
Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một
lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.
Lực thay thế này gọi là hợp lực.
b. Qui tắc hình bình hành.
Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của

a. Định nghĩa.
Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một
lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.
Lực thay thế này gọi là hợp lực.
b. Qui tắc hình bình hành.
Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Tổng hợp và phân tích lực Điều kiện cân bằng của chất điểm về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa