Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tổng hợp công thức lượng giác đánh bại mọi dạng toán

121 người đã xem

Tổng hợp công thức lượng giác đánh bại mọi dạng toán

Tổng hợp công thức lượng giác đánh bại mọi dạng toán  thuộc Chương 1 Toán  lớp 11 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Toán học lớp 11

Tổng hợp công thức lượng giác đánh bại mọi dạng toán Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 11 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Tổng hợp công thức lượng giác đánh bại mọi dạng toán
Tổng hợp công thức lượng giác đánh bại mọi dạng toán

Trích trong tài liệu :

Câu 1. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

  1. y = – 2cos x . B. y = – 2sin x . C. y = 2sin( – x ) . D. y = sin x – cos x .

Câu 2. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

  1. y = – 2cos x . B. y = – 2sin x . C. y = – 2sin 2 x + 2 . D. y = – 2cos x + 2 .

Câu 3. Hàm số y = sin x .cos 2 x + tan x là:

  1. Hàm số chẵn. B. Hàm số lẻ C. Vừa chẵn vừa lẻ. D. Không chẵn không lẻ.

Câu 4. Xét tính chẳn lẻ của hàm số

y = 1 1 + + / sin 2 cos3x2

x ta kết luận hàm số đã cho là:

  1. Hàm số chẵn. B. Hàm số lẻ . C. Vừa chẵn vừa lẻ D. Không chẵn không lẻ Câu 5. Xét các câu sau:

I.Hàm số y = sinx sin x là hàm số lẻ.

II.Hàm số y = cosx cos x là hàm số chẵn.

III.Hàm số y = sinx cos x là hàm số lẻ. Trong các câu trên, câu nào đúng? A. Chỉ (I). B. Chỉ (II). C. Chỉ (III) . D. Cả 3 câu .

Câu 6. Hãy chỉ ra hàm số nào là hàm số lẻ:

  1. y = sin x . B. y = sin 2 x . C. y = cot

x cosx . D. y = tan sin

x x . Câu 7. Hàm số y = tan2

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  Tổng hợp công thức lượng giác đánh bại mọi dạng toán về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa