Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tổng hợp 213 bài tập Hóa vô cơ trong đề thi thử Hóa học – Lê Tiến Long

200 người đã xem

Tổng hợp 213 bài tập Hóa vô cơ trong đề thi thử Hóa học – Lê Tiến Long

Tổng hợp 213 bài tập Hóa vô cơ trong đề thi thử Hóa học – Lê Tiến Long  là tài liệu giúp học sinh 12 tối ưu được điểm số, đây là tài liệu mà Tài liệu chùa muốn gửi đến các bạn. Đã là 12 rồi, đây là năm quyết định đến cuộc sống bạn sau này, chẳng ai giúp bạn ngoài trừ bạn, vì thế đừng chần chừ nữa. Cố lên nhé!

Tổng hợp 213 bài tập Hóa vô cơ trong đề thi thử Hóa học – Lê Tiến Long
Tổng hợp 213 bài tập Hóa vô cơ trong đề thi thử Hóa học – Lê Tiến Long

Xem thêm:

_Tuyển chọn 151 bài tập trắc nghiệm toán ứng dụng – Đặng Việt Đông

Bộ 15 Đề Thi Thử Toán 2019 Pen I Học Mãi Video Có Đáp Án Chi Tiết Thầy Lê Bá Trần Phương

Chi tiết tài liệu:

Bài 1: (lần 1 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc) Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al,
Zn, FeO, Cu (NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y
(đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các
muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần
phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là:
A. 25,5% B. 18,5% C. 20,5% D. 22,5%
Bài 2: (lần 1 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc) Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X
gồm Ba (OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch
Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam
kết tủa. Giá trị của m là:
A. 66,98 B. 39,4 C. 47,28 D. 59,1
Bài 3: (lần 1 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc) Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó sắt
chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư,
thu được dung dịch Y và còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3
dư vào Y thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Giá trị của m là:
A. 20 B. 32 C. 36 D. 24
Bài 4: (lần 1 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc) Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam
Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y.
Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa Giá trị của V và m lần lượt
là:
A. 290 và 83,23 B. 260 và 102,7 C.290và104,83 D.260và74,62
Bài 5: (lần 1 sở Vĩnh Phúc) Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và Mg tác dụng với 250
ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim
loại. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 là:
A. 0,02M B. 0,04M C. 0,05M D. 0,10M

Tải tài liệu tại đây! TẢI NGAY!

Tài Liệu Chùa tặng bạn
Đừng quên ghé thăm Tailieuchua.com để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích hơn nhé!

Tổng hợp 213 bài tập Hóa vô cơ trong đề thi thử Hóa học – Lê Tiến Long

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa