Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 4 phản ứng oxi hóa khử

107 người đã xem

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 4 phản ứng oxi hóa khử

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 4 phản ứng oxi hóa khử đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 4 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 4 phản ứng oxi hóa khử đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 4 phản ứng oxi hóa khử
Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 4 phản ứng oxi hóa khử

 

Trích trong tài liệu :

PHẢN ỨNG ÔXI HÓA KHỬ là phản ứng trong đó nguyên tử (hay ion) này nhƣờng electron cho nguyên tử (hay ion) kia.

Trong một phản ứng oxihoá – khử thì quá trình oxi hoá và quá trình khử luôn luôn xảy ra đồng thời. Điều kiện phản ứng ôxihóa – khử là chất ôxihóa mạnh tác dụng với chất khử mạnh để tạo thành chất oxihóa và chất khử yếu hơn. 1. CHẤT ÔXIHÓA là chất nhận electron, kết quả là số oxihóa giảm.

Nếu hợp chất có nguyên tử (hay ion) mang soh cao nhất là chất ôxihóa (SOH cao nhất ứng với STT nhóm) hay soh trung gian (sẽ là chất khử nêu gặp chất oxihóa mạnh).

Ion kim loại có soh cao nhất Fe3+, Cu2+, Ag+ANION NO 3

trong môi trƣờng axit là chất ôxihóa mạnh (sản phẩm tạo thành là NO2, NO,

N2O, N2, hay NH 4

); trong môi trƣờng kiềm tạo sản phẩm là NH3 (thƣờng tác dụng với kim loại mà oxit và hiđrôxit là chất lƣỡng tính); trong môi trƣờng trung tính thì xem nhƣ không là chất oxihóa.

H2SO4 ĐẶC là chất oxihóa mạnh( tạo SO2, S hay H2S) MnO 4

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 4 phản ứng oxi hóa khử về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa