Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 1 nguyên tử

490 người đã xem

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 1 nguyên tử

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 1 nguyên tử chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 1 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 1 nguyên tử đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 1 nguyên tử
Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 1 nguyên tử

 

Trích trong tài liệu :

Thành phần cấu tạo của nguyên tử

Kết luận : thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm: Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử gồm các hạt proton và nơtron Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động xung quanh hạt nhân Electron

me= 9,1094.10-31 kg qe= -1,602.10 -19 C kí hiệu là – eo qui ƣớc bằng 1- Proton Hạt proton là 1 thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử,mang điện tích dƣơng, kí hiệu p m= 1,6726.10 -27 kg q= + 1,602.10 -19 C kí hiệu eo, qui ƣớc 1+ Nơtron Hạt nơtron là 1 thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, không mang điện , kí hiệu n.Khối lƣợng gần bằng khối lƣơng proton II.Kích thƣớc và khối lƣợng của nguyên tử

1- Kích thƣớc Nguyên tử các nguyên tố có kích thƣớc vô cùng nhỏ, nguyên tố khác nhau có kích thƣớc khác nhau. Đơn vị biểu diễn A(angstron) hay nm(nanomet) 1nm= 10 -9 m ; 1nm= 10A 1A= 10 -10 m = 10 -8 cm 2- Khối lƣợng Khối lƣợng nguyên tử rất nhỏ bé, để biểu thị khối lƣợng của nguyên tử, phân tử, p, n, e dùng đơn vị khối lƣợng nguyên tử, kí hiệu u (đvc) 1u = 1/12 khối lƣợng 1 nguyên tử đồng vị cacbon-12 1u = 19,9265.10 -27 kg/12 = 1,6605.10 -27kg III-Hạt nhân nguyên tử 1. Điện tích hạt nhân Proton mang điện tích 1+, nếu hạt nhân có Z proton thì điện tích của hạt nhân bằng Z+ Trong nguyên tử : Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số p = Số e Ví dụ : nguyên tử Na có Z = 11+ → ngtử Na có 11p, 11e

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 chương 1 nguyên tử về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa