Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tóm tắt lí thuyết các giới sinh vật

79 người đã xem

Tóm tắt lí thuyết các giới sinh vật

Tóm tắt lí thuyết các giới sinh vật có đáp án chi tiết  thuộc Chương 1 Sinh học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Sinh học lớp 10

Tóm tắt lí thuyết các giới sinh vật Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Sinh lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Tóm tắt lí thuyết các giới sinh vật
Tóm tắt lí thuyết các giới sinh vật

 

Trích trong tài liệu :

Bài 2 – CÁC GIỚI SINH VẬT

A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Giới và hệ thống phân loại 5 giới

Khái niệm

– Giới là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những

đặc điểm nhất định.

– Hệ thống phân loại từ thấp đến cao như sau: Loài (species) → chi (genus) → họ

(family) → bộ (ordo) → lớp (class) → ngành (division) → giới (regnum).

Hệ thống phân loại 5 giới

– Dựa vào những đặc điểm chung của mỗi nhóm sinh vật, hai nhà khoa học:

Whittaker và Margulis đưa ra hệ thống phân loại giới:

Giới Khởi sinh (Monera) [Tế bào nhân sơ]

Giới Nguyên sinh (Protista)

Giới Nấm

A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Giới và hệ thống phân loại 5 giới

Khái niệm

– Giới là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những

đặc điểm nhất định.

– Hệ thống phân loại từ thấp đến cao như sau: Loài (species) → chi (genus) → họ

(family) → bộ (ordo) → lớp (class) → ngành (division) → giới (regnum).

Hệ thống phân loại 5 giới

– Dựa vào những đặc điểm chung của mỗi nhóm sinh vật, hai nhà khoa học:

Whittaker và Margulis đưa ra hệ thống phân loại giới:

Giới Khởi sinh (Monera) [Tế bào nhân sơ]

Giới Nguyên sinh (Protista)

Giới Nấm

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Tóm tắt lí thuyết các giới sinh vật về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa