Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tóm tắt kiến thức hóa học 10 chương 3 liên kết hóa học

68 người đã xem

Tóm tắt kiến thức hóa học 10 chương 3 liên kết hóa học

Tóm tắt kiến thức hóa học 10 chương 3 liên kết hóa học đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 3 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Tóm tắt kiến thức hóa học 10 chương 3 liên kết hóa học đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 
Tóm tắt kiến thức hóa học 10 chương 3 liên kết hóa học
Tóm tắt kiến thức hóa học 10 chương 3 liên kết hóa học

 

Trích trong tài liệu :

Các nguyên tử có xu hƣớng liên kết với nhau để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm. Tuân theo qui tắc bát tử (8 điện tử).

Qui tắc bát tử : Các nguyên tử có khuynh hƣớng liên kết với nguyên tử khác để đạt cấu hình có 8 điện tử (hoặc 2 điện tử)

Tuy nhiên vẫn có một số trƣờng hợp ngoại lệ nhƣ NO, PCl5, NO2

LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ.

1.1. Định nghĩa: Là liên kết hoá học đƣợc hình thành do sự dùng chung các cặp e. 1.2. Ví dụ : H2, Cl2, HCl, CO2, HNO31.3. Điều kiện : Các nguyên tử giống nhau hay gần giống nhau về bản chất ( thƣờng là nhƣng nguyên tố phi kim nhóm IVA, VA, VIA, VIIA ) 1.4. Phân loại theo sự phân cực :

+ Liên kết cộng hóa trị không phân cực là liên kết cộng hóa trị mà trong đó cặp electron dùng chung không bị lệch về phía nguyên tử nào.

Ví dụ : Cl2, H2. + Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết cộng hóa trị mà cặp electron dùng chung bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

Ví dụ : HCl, H2O. 1.5.Hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất chứa liên kết công hoá trị

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Tóm tắt kiến thức hóa học 10 chương 3 liên kết hóa học về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa