Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc

84 người đã xem

Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc

Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc đầy đủ chi tiết thuộc Chương 1 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc
Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc

 

Trích trong tài liệu :

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 308. Mô ̣t tàu hỏa chuyển đô ̣ng thẳng đều với vâ ̣n tốc ( ) / 10 m s so với mă ̣t đất. Mô ̣t người đi đều

trên sàn tàu có vâ ̣n tốc ( ) / 1ms so với sàn tàu. Xác định vâ ̣n tốc của người đó so với mă ̣t đất trong các trường hợp sau: a/ Người và tàu chuyển đô ̣ng cùng chiều ? b/ Người và tàu chuyển đô ̣ng ngược chiều ? c/ Người và tàu chuyển đô ̣ng vuông góc nhau ? ĐS: ( ) ( ) ( ) / / . / / . / / a 11ms b 9ms c 10,05ms . Bài 309. Mô ̣t ca nô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau ( ) 36 km mất mô ̣t khoảng thời

gian là 1giờ 30phút. Vâ ̣n tốc của dòng chảy là ( ) / 6 km h .

a/ Tính vâ ̣n tốc của ca nô đối với dòng chảy ? b/ Tính khoảng thời gian ca nô chạy ngược dòng chảy từ B trở về đến bến A ? ĐS: ( ) ( ) / / . / a 18kmh b 3h .

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa