Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hướng dẫn soạn văn 9 – soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 9 | Soạn văn lớp 9 | Soạn văn 9 Bài 1 | Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em | Tài Liệu Chùa

I. Kiến thức cơ bản:

Đây đoạn trích Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 3091990. Tiếp theo sau đoạn trích, bản Tuyên bố còn phần Cam kết phần Những bước tiếp theo khẳng định quyết tâm nêu ra một chương trình cùng các bước cụ thể phải làm, Th Bản Tuyên bố ra đời vào cuối thế kỉ XX, liên quan đến vấn đề bảo vchăm sóc trẻ em. Điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em sự phát triển của khoa học thuật, sự tăng trưởng kinh tế chung, tính hợp tác gia các quốc gia trên thế giới được củng cố, mở rộng. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều vấn đề đặt ra như trong phần Thách thức bản Tuyên bđã nêu.

II. Gợi ý trả lời câu hỏi:

CÂU HỎI 1. (sgk tr.35)

Văn bản gồm 17 đoạn, bố cục chặt chẽ, hợp .

a) Mục 1, 2: Khẳng định quyền được sống, được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới, kêu gọi toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này.

b) Sthách thức (mục 3 mục 7): Nêu những dẫn chứng, những số liệu về cuộc sống bất hạnh đói nghèo, bệnh tật, tình trạng rơi vào hiếm hoạ của rất nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.

c) Cơ hội (mục 8 mục 9): Khẳng định những thuận lợi bản để cộng đồng quốc tế thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

d) Nhiệm vụ (mục 10 mục 17): Xác định nhiệm vụ cụ thể các quốc gia cả cộng đồng quốc tế cần làm sự sống còn, phát triển của trẻ em. Những nhiệm vụ này được nêu lên một cách hợp cấp bách trên tình hình thực tế,

CÂU HỎI 2. (sgk tr.35)

Tình trạng cuộc sống bất hạnh về nhiều mặt, bị rơi vào hiễm hoạ của rất nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay được phân tích chứng minh:

số trẻ em khắp nơi trên thế giới trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng của nước ngoài, bị tàn tật, bị đối xử tàn nhẫn.

Chúng phải chịu đựng những thảm hoạ của đói nghèo, tình trạng gia , dịch bệnh, chữ, môi trường xuống cấp.

Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng, bệnh tật do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh tệ nạn ma túy.

CÂU HỎI 3. (sgk tr.35)

Khẳng định những thuận lợi bản, những hội để quốc tế đầy mạnh việc chăm sóc bảo vệ trẻ em:

Sự liên kết các nước giúp có đủ phương tiện kiến thức để bảo vtrẻ em. Công ước về quyền trẻ em tạo ra một hội mới.

Sự hợp tác đoàn kết quốc tế khả năng đạt kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, bảo vệ môi trường, ngăn chặn bệnh tật, việc chuyển tài nguyên to lớn của những cố gắng giải trừ quân bị sang việc tăng cường phúc lợi cho trẻ em.

Phong trào chăm sóc bảo vệ trẻ em, những nhà mở, nhà tình thương, trại trẻ em đường phố... khắp nước ta đã nói lên sự quan tâm của hội, sự nhận thức tham gia tích cực của nhiều tổ chức hội, đoàn thể, nhân... để chăm sóc bảo vệ trẻ em một cách thiết thực hiệu quả.

CÂU HỎI 4. (sgk tr.35)

 Bảy nhiệm vụ (mục 10 mục 16) trong Tuyên bđược xác định trên sở tình trạng thực tế về cuộc sống của trẻ em hiện nay trên thế giới và những hội được khẳng định phần trước.

| Bản Tuyên bố đã nêu ra những số liệu những yêu cầu cụ thể, xác định nhiều nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế mỗi quốc gia về các vấn đề:

Tăng cường sức khỏe chế độ dinh dưỡng cho trẻ em.

Quan tâm chăm sóc hàng đầu số trẻ tàn tật, hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn,

– Bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em gái, các bà mẹ, bảo đảm quyền bình đắng nam nữ.

– Chuẩn bị cho trẻ có một cuộc sống tốt đẹp, có giá trị về các mặt tinh thần, văn hoá, đời sống. Cụ thể là quyền được học tập, chống nạn mù chữ | – Giúp đỡ các bà mẹ sinh nở an toàn khi mang thai và sinh đẻ, không chết bà

mẹ và thai nhi. B – Tạo cho trẻ em mồ côi có cơ hội tìm biết lại lịch của mình, có cảm giác an toàn nơi mình nương tựa, chuẩn bị cho các em một cuộc sống có trách nhiệm và tự lập khi đến tuổi trưởng thành.

CÂU HỎI 5. (sgk tr.35)

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em giữ vai trò cực quan trọng trong việc xây dựng một hội tiến bộ. Đây cũng vấn đề được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm liên quan trực tiếp đến tương lai của toàn nhân loại. Những chủ trương, chính sách, những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong một quốc gia thể hiện được mức độ phát triển của quốc gia đó. Những nhiệm vụ hành động về vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em của cộng đồng quốc tế thể hiện được sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại.

III. TỔNG KẾT

Bảo vquyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, ý nghĩa toàn cầu. Văn bản này đã khẳng định điều ấy cam kết thực hiện những nhiệm vụ tính toàn diện sự sống còn, sự phát triển của trẻ em tương lai của toàn nhân loại.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa