Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2

Hướng dẫn soạn văn 7 – soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 7 | Soạn văn lớp 7 | Soạn văn 7 Bài 32  | Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 | Tài Liệu Chùa

1. Điện những thông tin cần thiết vào bảng sau:

a) Các kiểu câu đơn theo mục đích nói:

Kiểu câu Đặc điểm Ví dụ
Câu nghi vấn
Câu trần thuật
Câu cảm thán
Câu nghi vấn

b) Câu đơn phân loại theo cấu tạo

Kiểu câu Đặc điểm Ví dụ
Câu bình thường
Câu đặc biệt

2. Phân biệt công dụng của các loại dấu câu, lựa chọn những thông tin cần thiết điền vào bảng sau:

Loại dấu câu Công dụng
Dấu chấm
Dấu phẩy
Dấu chấm phẩy
Dấu chấm lửng
Dấu gạch ngang
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa