Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Dấu gạch ngang

Hướng dẫn soạn văn 7 – soạn bài Dấu gạch ngang – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 7 | Soạn văn lớp 7 | Soạn văn 7 Bài 30| soạn bài Dấu gạch ngang | Tài Liệu Chùa

  1. I- Kiến thức cơ bản

1.Công dụng của dấu gạch ngang Trong môi trường hợp sau đây, dấu gạch ngang được dùng để làm gì? 1) Đẹp quá đi, mùa xuân ơi – nùa xuân của Hà Nội thân yêu […].

(Vũ Bằng)

b) Có người khẽ nói:

– Bản, dễ có khi đê vỡ!

Ngài cau mặt, gắt rằng:

– Mặc kệ!

(Phạm Duy Tốn)

c) Dấu chấm lửng được dùng để:

– Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết;

– Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng;

– Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của mộ từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, chân biếm.

(Ngữ văn 7, tập 2) 

d) Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Va-ren – Phan Bội Châu (xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại quả quyết rằng (Phan) Bội Châu đã nhỏ vào mặt Va-ren; cái đó thì cũng có thể.

(Nguyễn Ái Quốc) Gợi ý:

– a: đánh dấu ranh giới giữa bộ phận chú giải với các bộ phận khác trong câu. (dấu ngoặc đơn và dấu phẩy cũng có công dụng này)

– b: đánh dấu lời thoại trực tiếp CH GIẢI – c: đánh dấu đầu dòng trong thao tác liệt kê -d: nối các bộ phận thành cặp.

 2. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối

Dấu gạch nối thường dùng để đánh dấu ranh giới giữa các tiếng khi phiên âm tên nước ngoài, ví dụ: Va-ren, A-lếch-xăng, A-ri-xtít,…

Dấu gạch nối không phải là dấu cầu như các dấu: chấm, phẩy, chím lửng, chấm phẩy, gạch ngang,… Khi viết, dấu gạch nối viết ngắn hơn dấu gạch ngang.

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Trong môi trường hợp dưới đây, dấu gạch ngang có công dụng gì?

a) Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa siêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhận kết trong đêm canh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xót xa xa, có câu hát huê tín của cô gái đẹp như thơ mộng…

| (Vũ Bằng) b) Chỉ có anh lính đồng An Nam bằng sáng chào ở cửa ngục là cứ bảo rằng, nhìn qua chấn song, có thấy một sự thay đổi nhẹ trên nét mặt giười tù

Ngài cau mặt, gắt rằng: – Mặc kệ!

(Phạm Duy Tốn) c) Dấu chấm lửng được dùng để: – Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết; – Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng;

– Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của mộ từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, chân biếm.

(Ngữ văn 7, tập 2) | d) Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Va-ren – Phan Bội Châu (xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại quả quyết rằng (Phan) Bội Châu đã nhỏ vào mặt Va-ren; cái đó thì cũng có thể.

(Nguyễn Ái Quốc) Gợi ý:

– a: đánh dấu ranh giới giữa bộ phận chú giải với các bộ phận khác trong câu. (dấu ngoặc đơn và dấu phẩy cũng có công dụng này)

– b: đánh dấu lời thoại trực tiếp 

– c: đánh dấu đầu dòng trong thao tác liệt kê -d: nối các bộ phận thành cặp.

2. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối

Dấu gạch nối thường dùng để đánh dấu ranh giới giữa các tiếng khi phiên âm tên nước ngoài, ví dụ: Va-ren, A-lếch-xăng, A-ri-xtít,…

Dấu gạch nối không phải là dấu cầu như các dấu: chấm, phẩy, chím lửng, chấm phẩy, gạch ngang,… Khi viết, dấu gạch nối viết ngắn hơn dấu gạch ngang

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Trong môi trường hợp dưới đây, dấu gạch ngang có công dụng gì?

a) Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa siêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhận kết trong đêm canh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xót xa xa, có câu hát huê tín của cô gái đẹp như thơ mộng…

(Vũ Bằng)

b) Chỉ có anh lính đồng An Nam bằng sáng chào ở cửa ngục là cứ bảo rằng, nhìn qua chấn song, có thấy một sự thay đổi nhẹ trên nét mặt người tù.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa