Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Liệt kê

Hướng dẫn soạn văn 7 – soạn bài Liệt kê – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 7 | Soạn văn lớp 7 | Soạn văn 7 Bài 28  | Soạn bài Liệt kê | Tài Liệu Chùa

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Thế nào là phép liệt kê?

a) Cấu tạo của câu được in đậm dưới đây có gì đặc biệt?

Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đôi môi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuỗi ngày nào ông vội chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. […] Ngoài kia, tuy mưa gió âm ân, dân phu tối rít, nhưng trong này xem chung tĩnh mịch, nghiêm trang lắm […]..                                                                                         (Phạm Duy Tốn)

Gợi ý: Câu gồm các cụm từ có cách cấu tạo tương tự nhau: bát yến lấp đường phèn, tráp đôi môi chữ nhật để ở, nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào đao chuỗi ngày nào ông vội chạm, ngoáy tai, vị thuốc, quản bút, tăn bông,…

b) Nhận xét về ý nghĩa của các bộ phận giống nhau trong câu in đậm trên.

Gợi ý: Đều để chỉ những vật dụng.

c) Việc nêu ra hàng loạt các sự việc tương tự bằng những kết cấu tương tự như trên nhằm mục đích gì?

 Gợi ý: Nhằm đặc tả cảnh hàng loạt những đồ vật bày la liệt bên cạnh tên quan phủ.

d) Cách dùng các kết cấu tương tự, với ý nghĩa tương tự như trên gọi là phép liệt kê. Vậy phép liệt kê là gì?

 Gợi ý: Phép liệt kê là cách sắp xếp hàng loạt các từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh, biểu hiện khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm.

2. Các kiểu liệt kê

a) So sánh cấu tạo của các phép liệt kê dưới đây và cho biết chúng khác nhau như thế nào:

(1) Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

(2) Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

                                                                                                                                                                    (Hồ Chí Minh)

Gợi ý:

– tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải

– liệt kế không theo cặp;

– tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải

– liệt kê theo từng cặp.

b) Thử đảo thứ tự các bộ phận trong các phép liệt kê dưới đây và cho biết trường hợp nào có thể được trường hợp nào không? Tại sao?

(1) Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một ma thung lo lọc tăng.

(Thép Mới) (2) Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.

                                                                                                                                                (Phạm Văn Đồng)

Gợi ý:

– Có thể đảo Tre, nứa, trúc, mai, vầu mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa của phép liệt kê; đây là kiểu liệt kê không tăng tiến;

– Không thể đảo hình thành và trưởng thành, gia đình, họ hàng, làng đón vì: phải hình thành rồi mới trưởng thành, theo cấp độ từ nhỏ đến lớn thì gia đình 2 lọ hàng » làng xóm. Đây là phép liệt kê tăng tiến.

c) Như vậy, dựa vào hình thức cấu tạo và đặc điểm ý nghĩa, có thể chia phép liệt kê thành những loại nào?

Gợi ý: – Theo cấu tạo: liệt kê từng cặp và liệt kê không từng cặp;

– Theo ý nghĩa: liệt kê tăng tiến và liệt kê không tăng tiến.

II. LÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Chỉ ra phép liệt kê trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh và nhận xét về tác dụng của nó.

Gợi ý:

Trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba ln dùng phép liệt kê để diễn tả đầy đủ, sâu sắc:

– Sức mạnh của tinh thần yêu nước (đoạn “Từ xưa đến nay,…tất cả lũ bán nước và cướp nước”).

  Lòng tự hào về những trang sử vẻ vang qua tấm gương của các vị anh hùn, dân tộc (Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…).

– Sự đồng tâm nhất trí của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đứng lên đánh Pháp (đoạn “Từ các cụ già tóc bạc… quyen ruộng đất cho Chính Phủ”).

2. Tìm phép liệt kê trong các đoạn trích dưới đây:

a) Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình, hai con mắt của ông V-len được thấy hiển hiện cái huyền diệu của một thành phố Đông Dương, dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm. Những cu li xe kéo xe tay phóng cật lực, đôi | bàn chân trần giẫm lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng, những quả dưa hấu

bổ phanh đỏ lòm lòn; những câu lạp xường lủng lẳng dưới mái hiên cách hiệu cơm; cái rốn một chú khách trưng ra giữa trời; một viên quan tuể oải bước qua, tay phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm Bắc Đẩu bội tinh hình chữ thập. Thật là lộn xộn! Thật là nhốn nháo!

                                                                                                                                  (Nguyễn Ái Quốc)

Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng

Em đã sống lại rồi, em đã sống!

Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung

Không giết được em, người con gái anh hùng!

                                                                                                                                       (Tố Hữu)

Gợi ý:

– a:

 + dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm

+ những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm; những câu lạp xường xung lẳng dưới mái hiên các hiệu cơm; cái rốn một chú khách trưng ra giữa trời; một viên quan uể oải bước qua, tay phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm Bắc Đẩu bội tin hình chữ thập

– b: Điện giật, đùi đâm, dao cắt, lửa lung 

3. a) Hãy đặt câu có sử dụng phép liệt kê để tả một số hoạt động trên sân trường em trong giờ ra chơi.

Gợi ý:

Có thể dùng liệt kê để tả cảnh náo động của các hoạt động khác nhau trên sân trường.

b) Đặt câu có sử dụng phép liệt kê để trình bày nội dung truyện ngắn Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.

Gợi ý: Tham khảo phần ghi nhớ của bài đọc văn.

c) Đặt câu có sử dụng phép liệt kê để nói lên cảm xúc của em về tình

tượng nhà cách mạng Phan Bội Châu trong truyện ngắn Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.

GỢI Ý : Có thể dùng phép liệt kê để chỉ ra những cảm nhận của mình về những phim chất của hình tượng nh hùng Phan Bội Châu trong truyện. Đọc lại văn bản lẻ khái quát những phẩm chất ấy và đặt câu.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa