Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn soạn văn 7 – soạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 7 | Soạn văn lớp 7 | Soạn văn 7 Bài 27  | Soạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) | Tài Liệu Chùa

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Nhớ lại các kiến thức đã được tìm hiểu ở Bài 25: – Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

– Người ta thường mở rộng những thành phần nào của câu bằng cụm chủ – vị?

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Tìm cụm C – V làm thành phần cấu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Khí hậu nước ta ấn áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

                                                                                                                          (Hồ Chí Minh)

b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, loa cỏ, núi non, loa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngân vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

                                                                                                                    (Hoài Thanh)

 c) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy đã mất dần, và nhug thức quý của đất mình thay lần bằng những thức bóng bay hào nhoáng và tô kệch bắt chước người ngoài […].

                                                                                                                    (Theo Thạch Lam)

Gợi ý:

Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta… trồng trọt, … bốn mùa.

Phân tích tiếp chủ ngữ và vị ngữ.

b:

Có ke / nói từ khi các thi sĩ ca tung … mới đep … nghe mới hay.

Phân tích tiếp cấu tạo các phụ ngữ của động từ nói.

… chúng ta thấy những tục lệ …thô kệch bắt chước người ngoài

 Phân tích tiếp cấu tạo của vị ngữ. 

Phân tích cấu tạo của các thành phần được mở rộng bằng cụm chủ – vị trong những câu trên và nêu vai trò của chúng.

Gợi ý:

– Chủ ngữ là cụm C – V: Khí hậu nước ta ấm áp

 + phụ ngữ là cụm chủ vị:

5: Phụ ngữ của cụm động từ vị ngữ được cấu tạo bằng hai cụm danh từ có kết cu C-V.

-Cụm danh từ 1 có phụ ngữ là cụm C -V: từ khi các thi sĩ ca tụng …, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp

+ Cụm danh từ 2 có phụ ngữ là cụm C-V:

từ khi có người lấy …, tiếng suối nghe mới hay.

+ Có thể xem “núi non, hoa cỏ trông mới đẹp” và “tiếng chim, tếng suối trông mới hay” cũng là những cụm C -V. – c: Cụm động từ vị ngữ có hai cụm c-V làm phụ ngữ.

thấy những tục lệ tốt đẹp ấy đã mất dần,

thấy … và những thức quý của đất mình thay … nước ngoài

3. Hãy gộp mỗi cặp câu sau đây thành một câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không làm thay đổi ý chính của chúng.

a) Chúng em học giỏi. Cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: “Cái đẹp là cái có ích”.

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt có một bước phát triển mới, số phận mới. | Gợi Gợi ý: Để gộp hai câu thành một câu mà không làm thay đổi ý chính của các câu, cần nắm được ý nghĩa của từng câu và mối quan hệ giữa chúng. Khi gộp, có thể thêm, bớt một số từ ngữ cho phù hợp.

– Chúng em học giỏi làm cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

– Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.

– Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

– Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, tiếng Việt có một bước phát triển mới, số phận mới.

4. Thực hiện yêu cầu như bài tập trên với các câu hoặc vế câu được in đậm dưới đây

a) Anh em hoà thuận, hai thán vui vây.

                                                       (Ca dao) 

b) Đây là cảnh một rừng thông. Ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. Nhung bao nhiêu người qua lại cũng chỉ tái suy tín ven rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu lưu thông, bao nhiêu tải thông. Đến lúc có người thì cảnh: chỉ vì mến cảnh và biết quên mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ.

                                                                                                                                                                          (Hoài Thanh)

c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,… ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sản khác ở khắp mọi miền đất nước.

                                                                                                                                                              (Theo Đình Quang)

Gợi ý : Chú ý, đối với các câu trong đoạn văn cần xem xét đến các câu khác khi gặp lại với nhau, để câu mới phù hợp với diễn đạt của cả đoạn. Có thể gộp lại thành câu như sau:

– Ai em hoà thuận khiến hai thân vui vây.

– Đây là cảnh một vùng thông ngày ngày có biết bao nhiêu người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu cải thông. […]

Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,… ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa