Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Hướng dẫn soạn văn 7 – soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 7 | Soạn văn lớp 7 | Soạn văn 7 Bài 20  | Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận | Tài Liệu Chùa

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

1. Bố cục trong bài văn nghị luận Đọc lại bài Tinh thần yêu nước và cho biết:

– Có thể chia văn bản này thành mấy phần?

– Nội dung của từng phần là gì? 

Gợi ý: Văn bản có bố cục ba phần:

– Phần Mở bài nêu lên vấn đề sẽ bàn luận: tinh thần yêu nước của nhân dân ta

– luận điểm lớn;

– Phần Thân bài cụ thể hoá luận điểm lớn bằng các luận điểm nhỏ:

+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ;

+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong hiện tại,

– Phần Kết bài khẳng định những luận điểm đã trình bày: Bổn phận chúng ta ngày nay trong việc phát huy tinh thần yêu nước.

2. Lập luận trong bài văn nghị luận

– Lập luận là cách đưa ra những luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng) để thuyết phục người đọc (nghe) về tư tưởng, quan điểm của người viết (nói) (thể hiện ở luận điểm chính). Từ luận điểm, người ta tiến hành xác định lí lẽ cho phù hợp. Sau đó, từ lí lẽ, người ta tiến hành lựa chọn dẫn chứng cho phù hợp. Như vậy, lí lẽ và dẫn chứng phải phù hợp với nhau và phù hợp với luận điểm.

– Có lập luận tổng thể của cả bài

– lập luận theo chiều dọc và có lập luận bộ phận của từng đoạn

– lập luận theo chiều ngang.

+ lập luận tổng thể, theo chiều dọc, thể hiện ra ở mối quan hệ giữa các phần trong bố cục (Mở bài – Thân bài – Kết bài) của bài viết hoặc giữa các đoạn trong phân Thân bài. Ví dụ, lập luận theo chiều dọc của bài Tinh thần yêu nước là lập luận theo mối quan hệ thời gian, có thể được sơ đồ hoá như sau:

Mở bài: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước

Thân bài: +Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại..

                +Đồng bào ta ngày nay cũng rất  xứng đáng…

Kết bài: … Bổn phận của chúng ta…

+ Lập luận của bài văn nghị luận còn thể hiện ở lập luận theo chiều ngang. Tức là lập luận trong từng phần, đoạn. Ví dụ, trong bài Tinh thần yêu nước, các phần và các đoạn có lập luận như sau:

Mở bài: Lập luận theo quan hệ nguyên nhân – kết quả

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước —> truyền thống quý báo —-> mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng… nó lướt qua… nhấn chìm…tất cả các lũ bán nước và cướp nước.

Thân bài: Lập luận theo quan hệ tổng phân hợp

Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại —–> Bà Trưng, Bà Triệu,… —-> chúng ta phải ghi nhớ

Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng… —–> Từ… đến.. Từ… đến… —-> đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước

Kết bài: Lập luận theo quan hệ suy luận tương đồng

Bổn phận của chúng ta… —-> giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. 

 II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Đọc bài văn sau đây và trả lời câu hỏi.

HỌC CƠ BẢN MỚI CÓ THỂ TRỞ THÀNH TÀI LỚN

Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài.

Danh hoạ I-ta-li-a Lê-ô-la đơ Varih-xi (1452 – 1519) thời còn bé, cho thấy có năng khiếu hội hoạ, mới cho theo học danh hoạ Ve-rô-ki-ố. Đơ Vanh-xi thì muốn học cho nhanh, nhưng cách dạy của Vê-rô-ki-ô rất đặc biệt. Ông bắt cậu bé học vẽ trứng gà mấy chục ngày liền, làm cậu ta phát chán. Lúc bấy giờ cậu thay mới nói:”Em nên biết rằng trong một nghìn cái trứng, không bao giờ có hai cái hình dáng hoàn toàn giống nhau! Cho dù là một cái trứng, chỉ cần ta thay đổi góc nhìn nó lại hiện ra một hình dáng khác. Do vậy nếu không cố công luyện tập thì không vẽ đúng được đâu.!”. Thay Về-CÔ-ki-ô còn nói, vẽ đi vẽ lại cái trứng còn là cách luyện mắt cho tinh, luyện tay cho dẻo. Khi nào mắt tinh tay dẻo thì mới sẽ được mọi thứ. Học theo cách của thầy quả nhiên về sau Đơ Vanh-xi trở thành hoạ sĩ lớn của thời Phục hưng.

Chuyện vẽ trứng của Đơ Vanh-xi cho người ta thấy chỉ ai chịu khó luyện tập đọng tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ. Và cũng chỉ có những ông thấy lớn mới biết dạy cho học trò những điều cơ bản nhất. Người xưa nói, chỉ có thầy giỏi mới đào tạo được trò giỏi, quả không sai.

(Theo Xuân Yên)

a Bài văn nêu tư tưởng gì? Tư tưởng ấy thể hiện ở những luận điểm nào? Tình những câu mang luận điểm.

Gợi ý: Bài văn nêu tư tưởng: vai trò của học cơ bản đối với một nhân tài. Luận điểm chính của bài văn thể hiện rõ từ nhan đề của bài văn: học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn; nói cách khác: để trở thành tài phải học từ cơ bản.

Để thể hiện được luận điểm, người viết đã thiết lập lí lẽ và dẫn chứng:

-Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài.

– Tác giả nêu chuyện Lê-ô-na đơ Vanh-xi học vẽ trứng (người viết đã mượn câu chuyện về hoạ sĩ thiên tài làm thành luận cứ thuyết phục cho tư tưởng học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn.)

– Chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ.

b) Bài văn trên được bố cục ra sao? Hãy cho biết cách lập luậnđược sử dụng trong bài?

Gợi ý: Quan sát các mô hình sau:  Lập luận của toàn bài, lập luận chiều dọc: Quan hệ tổng phân hợp.

Mở bài: Có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học thành tài

Thân bài: Đơ Vanh-xi muốn học cho nhanh nhưng thầy Vê-rô-ki-ô bắt học vẽ trứng gà mấy chục ngày liên để luyện động tác cơ                      bản, rèn cho mắt tinh, tay dẻo

Kết bài: Chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ

– Mở bài: Lập luận theo quan hệ tương phản.

nhiều người đi học ——> ít ai lại biết học thành tài

– Kết bài: Lập luận theo quan hệ nguyên nhân – kết quả.

ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt; những ông thầy lớn; thầy giỏi ——> mới có tiền đồ, mới biết dạy hoc trò những điều cơ bản nhất, mới đào tạo được trò giỏi.

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa