Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phò giá về kinh

Hướng dẫn soạn văn 7 – soạn bài Phò giá về kinh – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 7 | Soạn văn lớp 7 | Soạn văn 7 Bài 5| Soạn bài Phò giá về kinh | Tài Liệu Chùa

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

Câu 1 (trang 68 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Nhận dạng thể thơ của bài Tụng giá hoàn kinh sư về số câu, số chữ rong câu, cách hiệp vần.

Gợi ý: Kiểm tra xem bài thơ (phần phiên âm) gồm mấy câu, mỗi câu gồm bao nhiêu chữ? Vần trong các từ cuối của các câu 2, 4 có gì giống nhau?

Câu 2 (trang 68 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Cũng như bài Sông núi nước Nam, bài Phò giá về kinh thiên về biểu ý:

– Hai câu đầu nêu rất vắn tắt chiến thắng lẫy lừng của dân tộc trong cuộc chiến tranh chống quân Mông – Nguyên xâm lược.

– Hai câu sau là lời động viên xây dựng, phát triển đất nước trong cảnh hái bình, đồng thời khẳng định sự bền vững muôn đời của đất nước.

Câu 3 (trang 68 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Tuy cách nhau đến hai thế kỉ nhưng hai bài thơ Sông núi nước Nam và Phò giá về kinh có nhiều điểm tương đồng:

– Về nội dung: cả hai bài đều thể hiện khí phách kiên cường, tinh thần lộc lập tự chủ, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Về hình thức: cả hai bài đều ngắn gọn, súc tích mà mạnh mẽ, cô đúc nà thâm trầm. Cảm xúc hoà trong ý tưởng, được thể hiện qua ý tưởng.

I. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Cách đọc

| Đọc cả bài thơ theo nhịp 2/3. Hai câu đầu đọc bằng giọng mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện được không khí chiến thắng hào hùng. Hai câu sau hạ thấp giọng, đọc chậm lại, thể hiện những suy tư của tác giả về việc bảo vệ và gìn giữ nền thái bình muôn thuở.

Cách nói giản dị, cô đúc của bài thơ này đã nói lên đúng không khí sục sôi chiến thắng và khát vọng thái bình của nhân dân ta thời đại nhà Trần. Những dòng thơ chắc khoẻ tràn đầy khí thế cũng là bầu nhiệt huyết sục sôi mong được cống hiến hết mình cho đất nước của nhà thơ nói riêng rà của mỗi người trong thời đại ấy nói chung.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa