Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết đơn

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Viết đơn – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 29 | Soạn bài Viết đơn | Tài Liệu Chùa

soạn văn 6 soạn bài Viết đơn
soạn văn 6 soạn bài Viết đơn

Mục đích của bài học, giúp các em biết viết đơn đúng quy định (theo mẫu hoặc không theo mẫu).

HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

I. Khi nào cần viết đơn?

1. Từ bốn ví dụ dẫn trong SGK trang 131, các em có thể rút ra nhận xét sau: khi ta có một nguyện vọng hoặc một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết, ta viết đơn gửi đến các cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để giải quyết.

Ví dụ:

+ Đơn xin gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Đơn xin nghỉ một buổi học.

+ Đơn xin miễn giảm học phí.

+ Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học.

2. Ở mục này, có ba trường hợp phải viết đơn:

– Đơn trình báo về việc mất chiếc xe đạp (gửi Công an xã, phường…)

– Đơn xin học lớp nhạc và hoạ của trường (gửi Ban Giám hiệu nhà trường).

– Đơn xin chuyển trường (gửi Ban Giám hiệu trường cũ và trường mới).

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Căn cứ vào hình thức và nội dung trình bày trong đơn, người ta chia ra hai loại đơn:

a. Đơn theo mẫu (thường là in sẵn)

Ví dụ: Đơn xin học nghề (SGK trang 132).

b. Đơn không theo mẫu

Ví dụ: Đơn xin miễn giảm học phí (SGK trang 133).

Đọc hai mẫu đơn trên, ta rút ra nhận xét như sau:

a. Giống nhau:

– Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng năm làm đơn; tên đơn.

– Phần cuối: Lời cam đoan và cảm ơn, người viết đơn kí tên.

– Thứ tự sắp xếp các mục trong đơn: nơi gửi đơn, họ tên, nơi công tác hoặc nơi ở của người viết đơn; trình bày sự việc, lí do, đề nghị.

b. Khác nhau:

– Đơn theo mẫu:

+ Thường in sẵn.

+ Phần kê khai về bản thân đầy đủ và chi tiết hơn: năm sinh, nơi sinh, nơi ở, dân tộc, trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ. Phần nội dung chỉ ghi nguyện vọng, không có lý do (vì sao?)

– Đơn không theo mẫu:

+ Thường viết tay.

+ Phân kê khai về bản thân ghi không chi tiết như đơn theo mẫu, phần nội dung đơn gồm hai ý:

(+) Vì sao gửi đơn?

(+) Gửi để làm gì? Đặc biệt phần Vì sao gửi đơn? được trình bày rõ, cụ thể, chi tiết.

c. Từ những nhận xét trên, có thể rút ra những phần quan trọng, không thể thiếu trong cả hai loại đơn là:

– Đơn gửi ai? (Cơ quan, tổ chức, cá nhân) – Ai gửi đơn? (Cá nhân, tập thể)

– Gửi đến làm gì? (Mục đích gửi đơn hay là nguyện vọng để đạt để được giải quyết).

III. Cách thức viết đơn

1. Viết theo mẫu

Đơn theo mẫu thường in sẵn. Người viết chỉ cần điền vào chỗ trống những nội dung cần thiết, phù hợp với nội dung của các từ ngữ in sẵn trong đơn. Khi viết, chú ý đọc kĩ phần từ ngữ cho sẵn để trả lời đúng yêu cầu của từng mục trong đơn.

2. Viết không theo mẫu

Đơn viết không theo mẫu thường là viết tay. Tuy không theo mẫu nhưng người viết vẫn phải trình bày theo một thứ tự nhất định. Thứ tự các mục thường là:

a. Quốc hiệu, tiêu ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

b. Địa điểm làm đơn và ngày … tháng … năm (làm đơn)

c. Tên đơn;

 d. Nơi gửi đơn;

đ. Họ tên, nơi công tác hoặc ở của người viết đơn;

e. Trình bày sự việc, lí do và nguyện vọng (đề nghị);

f. Cam đoan và cảm ơn!

g. Kí tên.

Lưu ý:

Đơn không theo mẫu thường phải viết bằng tay, không nên dùng bản in.

– Tên đơn bao giờ cũng viết in hoặc bằng khổ chữ to.

– Khi viết đơn cần chú ý trình bày trang trọng, ngắn gọn, sáng sủa và cân đối theo một số hạng mục: các phần quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hơn, nơi gửi, nội dung đơn mỗi phần cách nhau 2 – 3 dòng không viết sát lề giấy, không để phần trên hoặc phần dưới trang giấy khoảng trong quá lớn.

– Tên người (hoặc cơ quan, tổ chức) nhận đơn, tên người viết đơn, mục đích, lí do và nguyện vọng là phần quan trọng nhất của đơn cần trình bày sự việc một cách rõ ràng, thành thực, lí do và nguyện vọng phải chính đáng.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa