Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phó từ

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Phó từ – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 18 | Soạn bài Phó từ | Tài Liệu Chùa

soạn văn 6 soạn bài Phó từ
soạn văn 6 soạn bài Phó từ

Mục đích của bài học, giúp các em nắm được ý nghĩa và công dụng của phó từ.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

I. Phó từ là gì?

Phó từ là những từ:

– Chuyên đi kèm động từ, tính từ

– Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ đi kèm đó.

Ví dụ:

Phó từ Động từ, tính từ Các phần khác
đang

không

rất

xem

trèo

giỏi

phim

cây

Lưu ý:

– Phó từ không có khả năng gọi tên sự vật, hành động, tính chất như danh từ, động từ, tính từ. Danh từ, động từ, tính từ là những thực từ còn phó từ là một loại hư từ.

– Phó từ luôn luôn đi kèm với động từ, tính từ, không đi kèm với danh từ.

Ví dụ:

+ Chỉ nói được: đang giảng bài, đừng nói, đẹp quá…

+ Không nói được: đang bút, đừng nhà, khăn tay quá…

Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Những từ được bổ sung ý nghĩa thuộc loại từ nào?

Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người, tuy mất nhiều công mà vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc.

(Theo Em bé thông minh)

– Đã: bổ sung ý nghĩa cho từ đi; Đi là động từ

– Cũng: Bổ sung ý nghĩa cho từ ra; Ra là động từ

– Vẫn chưa: bổ sung ý nghĩa cho từ thấy; Thây là động từ.

– Thật: bổ sung ý nghĩa cho từ lỗi lạc; Lỗi lạc là tính từ.

Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mở soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng.

(Tô Hoài)

– Được: bổ sung ý nghĩa cho từ soi gương soi gương là động từ.

– Rất: bổ sung ý nghĩa cho từ ưa nhìn; Ưa nhìn là tính từ.

– Ra: bổ sung ý nghĩa cho từ to; To là tính từ.

– Rất: bổ sung ý nghĩa cho từ bướng; Bướng là tính từ

Đã đứng trước động từ đi

– Cùng đứng trước động từ ra

– Vẫn chưa đứng trước động từ thấy.

– Thật đứng trước tỉnh từ lỗi lạc.

 – Được đứng sau động từ soi gương

– Rất đứng trước tính từ ưa nhìn

– Ra đứng sau tính từ to

– Rất đứng trước tính từ bướng

Các loại phó từ

– Căn cứ vào vị trí khi kết hợp với động từ và tính từ, có thể phân phó từ thành 2 loại:

+ Loại phó từ đứng trước động từ, tính từ. Phó từ

Phó từ Động từ, tính từ 
đã

rất

chẳng

về

khôn

ăn 

+ Loại phó từ đứng sau động từ, tính từ

Động từ, tính từ Phó từ
đẹp

ăn 

to

quá

được

ra

– Ý nghĩa: Phó từ có thể bổ sung những ý nghĩa khác nhau cho động từ, tính từ.

Phó từ đứng trước động từ, tính từ thường bổ sung một số ý nghĩa liên quan đến hành động, trạng thái, đặc điểm, tính chất nêu ở động từ hoặc tính từ như:

+ Quan hệ thời gian,

+ Mức độ:

+ Sự tiếp diễn tương tự,

+ Sự phủ định;

+ Sự cầu khiến.

• Phó từ đứng sau động từ, tính từ thương bổ sung một số ý nghĩa như:

+ Mức độ;

+ Khả năng;

+ Kết quả và hướng.

1. Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho những động từ, tính từ in đậm là:

Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. (Tô Hoài)

Phó từ lắm đứng sau động từ chóng (lớn) và bổ sung ý nghĩa về mức độ cho động từ chóng (lớn).

Tôi xin cái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào… Anh phải sợ… (Tô Hoài)

Phó từ đừng đứng trước động từ trêu và bổ sung ý nghĩa về sự cầu khiến cho động từ trêu.

[…] không trông thấy (1) tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy 2 Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang.

– Phó từ không đứng trước động từ trông thấy và bổ sung ý nghĩa về sự phủ định cho động từ trông thấy (1)

– Phó từ đã đứng trước động từ trông thấy và bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ trông thấy(2).

– Phó từ đang đứng trước động từ loay hoay và bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ loay hoay.

2. Điền các phó từ đã tìm được ở phần 1 và phần II: đã, cùng, vẫn, chưa, thật, được, rất, ra, lắm, đừng, không, đang vào bảng phân loại.

Các loại phó từ

Phó từ đứng trước Phó từ đứng sau
chỉ quan hệ thời gian đã, đang
chỉ mức độ rất, thật lắm
chỉ sự tiếp diễn tương đồng cũng, vẫn
chỉ sự phủ định không, chưa
chỉ sự cầu khiến đừng
chỉ kết quả và hướng ra (to ra) được
chỉ khả năng

3. Kể thêm những phó từ mà em biết thuộc mỗi loại nói trên.

Phó từ đứng trước Phó từ đứng sau
chỉ quan hệ thời gian từng, sẽ, vừa, mới,vừa mới sắp
chỉ mức độ hơi, khá quá, cực kì, vô cùng
chỉ sự tiếp diễn tương đồng đều, cùng, lại, mãi, cứ cứ, còn
chỉ sự phủ định chẳng
chỉ sự cầu khiến hãy, chớ
chỉ kết quả và hướng
chỉ khả năng mất (bay mất), đi (trốn đi)

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Bài tập này nếu 2 yêu cầu:

– Tìm phó từ trong hai đoạn trích dẫn ở SGK trang 14, 15.

– Xác định ý nghĩa phó từ đó bổ sung cho động từ, tính từ mà nó đi kèm. Gợi ý:

– Trước hết, phải xác định được động từ, tính từ trong câu.

– Xác định phó từ và vị trí của nó: đứng trước hay đứng sau động từ, tính từ.

– Cuối cùng, dựa vào bảng phân loại ở mục II.2 và II.3 để xác định ý nghĩa mà phó từ bổ sung cho động từ, tính từ.

Với cách tiến hành như vậy, các em sẽ tìm được các phó từ và xác định được ý nghĩa mà các phó từ đó bổ sung cho động từ, tính từ.

Cụ thể:

Câu 1: Thế là mùa xuân mong ước đã đến.

+ Động từ đến + Phó từ đã đứng trước động từ đến

+ Phó từ đã bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ đến.

– Câu 2: Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức. Câu này không có phó từ.

 – Câu 3: Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà bây giờ đây hương thơm mà còn sáng mặt trời.

+ Động từ ngửi

+ Phó từ không (còn) đứng trước động từ ngửi.

+ Phó từ không (còn) bổ sung ý nghĩa về sự phủ định cho động từ ngửi.

– Câu 4: Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thui. 

+ Động từ cởi bỏ

+ Phó từ đã đứng trước động từ cởi bỏ

+ Phó từ đã bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ cởi bỏ

– Câu 5: Các cành cây đều lấm tấm màu xanh

+ Tính từ lấm tấm

+ Phó từ đều đứng trước tính từ lấm tấm

+ Phó từ đều bổ sung ý nghĩa về sự tiếp diễn tương tự cho tính từ lấm tấm.

. Câu 6: Những cành xoan khẳng khiu đương trổ lá lại sắp buông toả những tàn hoa sang sáng, tim tím.

(1)

+ Động từ trổ

+ Phó từ đương đứng trước động từ trổ

+Phó từ đương bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ trổ

(2)

+ Động từ buông toả.

+ Phó từ (lại) sắp đứng trước động từ buông toả.

+ Phó từ lại sắp bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian tiếp diễn tương tự cho động từ buông toả. –

+ Phó từ ra đứng sau động từ buông toả.

+ Phó từ ra bổ sung ý nghĩa về kết quả cho động từ buông toả

– Câu 7: Ngoài kia, rặng râm bụt cũng sắp có nụ.

+ Động từ có.

+ Phó từ (cũng) sắp đứng trước động từ có.

+ Phó từ (cũng) sắp bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian tiếp diễn tương tự cho động từ có.

– Câu 8: Mùa xuân xinh đẹp đã về!

+ Động từ về

+ Phó từ đã đứng trước động từ Uề.

+ Phó từ đã bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ về

– Câu 9: Thế là các bạn chim đã tránh rét cũng sắp về!

+ Động từ về.

+ Phó từ (cũng) sắp đứng trước động từ về.

+ Phó từ (cũng) sắp bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian tiếp diễn tương tự cho động từ về.

Quả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả.

(Em bé thông minh)

+ Động từ câu.

+ Phó từ đã đứng trước động từ xấu. Phó từ được và phó từ này đứng sau động từ đâu.

+ Phó từ đã bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ xấu. Còn phó từ được bổ sung ý nghĩa về kết quả cho động từ đâu,

2. Bài tập này có ba yêu cầu:

– Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3- 5 câu) thuật lại sự việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt.

– Xác định một phó từ được dùng trong đoạn văn đó.

– Chỉ ra ý nghĩa của phó từ đối với động từ, tính từ mà nó đi kèm. Sau đây là đoạn văn mẫu, em có thể tham khảo:

Một buổi chiều, Dế Mèn nhìn thấy một ch; Cóc béo mập đang đứng rỉa lông, rỉa cành, Dế Mèn cất giọng hát véo von trêu chị Cốc. Chị Cốc rất tức giận và đi về phía hang Dế Mèn. Dế Mèn sợ quá chui tọt vào hang nên chị Cốc chỉ nhìn thấy bế Choắt. Chị Cốc mổ liên tiếp vào đầu Dế Choắt khiến Dế Choắt tắt thở.

Câu Một buổi chiều, Dế Mèn nhìn thấy một chị Cốc béo mập đang đứng rỉa lông, rửa cánh có một phó từ đang. Phó từ đang đứng trước động từ đứng và bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ đứng.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa