Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chữa lỗi dùng từ

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Chữa lỗi dùng từ – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 6 | Soạn bài Chữa lỗi dùng từ  | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 6 soạn bài Chữa lỗi dùng từ
Soạn văn 6 soạn bài Chữa lỗi dùng từ

Mục đích của bài học, giúp các em:

– Có ý thức tránh mắc lỗi;

– Biết chữa lỗi về nghĩa của từ: lặp từ, lẫn lộn các từ gần âm.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

I. Lặp từ

Lặp từ là việc dùng từ trùng lặp, gây cảm giác nặng nề, nhàm chán, biểu hiện vốn từ nghèo nàn, dùng từ thiếu cân nhắc.

Ví dụ: Tôi thích hát, thích vẽ, thích làm toán và thích xem phim hoạt hình. Tôi thích loại phim hoạt hình như Hãy đợi đấy, Pô-tê-mon. Tôi thích sô-cô-la, thích ô mai và không thích ổi…

Người viết đã mắc lỗi lặp từ thích, gây cảm giác nhàm chán khi đọc.

Cách chữa: bỏ các từ lặp đi, câu vẫn rõ nghĩa mà cách diễn đạt lại thanh thoát, nhẹ nhàng.

Cần phân biệt lập từ và phép lặp:

Lặp từ Phép lặp
Biểu hiện của một vốn từ nghèo nàn, thiếu cân nhắc trong khi nói, viết (lỗi lặp từ). Là một phép liên kết câu, tạo tính chặt chẽ, mạch lạc cho bài nói, bài viết

Ở ví dụ a, các từ giống nhau: tre, giư.

Ở ví dụ b, các từ giống nhau: truyện dân gian

Việc lặp từ tre ở ví dụ a khác với việc lặp từ truyện dân gian ở ví dụ b:

– Ở ví dụ a, việc lặp từ thể hiện chủ tâm của người viết. Người viết dùng việc lặp từ như một biện pháp tu từ để nhấn mạnh ý: tác dụng to lớn của tre và việc gắn bó, thân thuộc của trẻ trong đời sống nhân dân. Đó là cách viết có nghệ thuật làm cho văn hay hơn, diễn cảm hơn.

– Ở ví dụ b, việc lặp từ thể hiện sự vụng về của người viết. 3. Có thể chữa câu b như sau:

Em rất thích đọc truyện dân gian vì nó có nhiều chi tiết tưởng tượng, kì ảo. I. Lần lớn các từ gần âm

Trong câu: a. Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh. Từ dùng không đúng là thăm quan.

– thăm quan: không có từ này trong tiếng Việt.

– tham quan: xem tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc học tập kinh nghiệm.

Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc. Từ dùng không đúng là nhấp nháy.

– nhấp nháy: 1. Mở ra nhắm lại liên tiếp. 2. Ánh sáng khi lóe lên, khi tắt liên tiếp.

– mấp máy: cử động rất nhẹ và liên tiếp.

Nguyên nhân mắc các lỗi trên là: người viết lẫn lộn các từ gần âm với nhau như thăm quan

– tham quan, nhấp nháy mấp máy.

Viết lại các từ dùng bị sai: Thăm quan viết lại thành tham quan

Nhấp nháy viết lại thành mấp máy

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

  1. 1.Bài tập này yêu cầu các em lược bỏ những từ ngữ trùng lặp trong các cau lẫn ở SGK trang 68.

Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất lây làm quý mến bạn Lan.

Trong câu này, ta có thể lược bỏ từ lặp bạn Lan ở cuối câu và cụm từ thừa rất lấy làm.

Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong truyện này vì những nhân vật đây đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

Trong câu này, ta có thể lược bỏ cụm từ câu chuyện ấy, những nhân vật thứ hai, thay bằng họ và bỏ là những nhân vật.

Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

Trong câu này, ta có thể lược bỏ từ lớn lên.

2. Bài tập này nếu hai yêu cầu:

– Thay từ dùng sai trong các câu dẫn ở SGK trang 69 bằng những từ khác.

– Nguyên nhân của việc dùng từ sai là gì. Để chữa những từ dùng sai, các em cần phải tìm hiểu nghĩa của chúng.

– linh động: có cách xử lí tuy vẫn dựa vào nguyên tắc, nhưng không máy móc, cứng nhắc, mà có sự thay đổi cho phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế.

– sinh động: 1. Đây sức sống, với nhiều dạng, nhiều vẻ khác nhau. 2. Có khả năng gợi ra những hình ảnh hợp với hiện thực của đời sống.

– bàng quang: bọng đái.

– bàng quan: đứng ngoài cuộc mà nhìn, coi là không dính líu đến mình.

– thủ tục: những việc cụ thể phải làm theo một trật tự nhất định.

– hủ tục: phong tục đã lỗi thời.

Trên cơ sở đó, ta có thể chữa lại như sau:

Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình. cảm của con người.

Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lẫn lộn từ gần âm: sinh động thành linh động.

Có một số bạn còn bàng quan với lớp 

Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lẫn lộn từ gần âm: bàng quan thành bàng quang.

Vùng này còn khá nhiều hủ tục như: ma chay, cưới xin đều có bàn linh đình, ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái…

Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lẫn lộn từ gần âm: hủ tục thành thủ tục.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa