Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 4 | Soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 6 soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Soạn văn 6 soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Mục đích của bài học, giúp các em nắm được:

– Cách tìm hiểu đề:

– Cách làm bài văn tự sự hoàn chỉnh.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

I. Tìm hiểu đề bài văn tự sự

Khi tìm hiểu đề phải tìm hiểu kĩ lời văn của đề để nắm vững yêu cầu của đề bài:

+ Tìm hiểu kĩ từ trọng tâm được thể hiện ở những từ thế nào? Phạm vi bài viết, tình cảm thể hiện trong bài ra sao.

+ Xem xét đề tự sự đó nghiêng về người kể, kể việc hay nghiêng về tường thuật lại sự việc.

– Lời văn đề (1) dẫn ở SGK trang 47 nêu ra những yêu cầu: kể lại một chuyện em thích bằng lời văn của em. Những chữ: kể lại, bằng lời văn của em trong đề cho ta biết điều đó.

– Các đề (3), (4), (5), (6) dẫn ở SGK trang 47 tuy không có từ bể nhưng vẫn được coi là đề tự sự.

– Trong các đề dẫn ở SGK, đề (4), (5) nghiêng về kể việc; đề (2), (6) nghiêng về kể người; đề (1), (3) nghiêng về tường thuật.

II. Cách làm bài văn tự sự

Để làm bài văn tự sự, ta cần thực hiện các bước sau:

– Tìm hiểu đề: Đọc kĩ đề để nắm vững yêu cầu của đề.

– Lập ý: Theo yêu cầu của đề, xác định nội dung định viết cụ thể là xác định: nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của câu chuyện.

– Lập dàn ý: Sắp xếp các ý đã lập được.

– Viết thành bài văn theo bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. B. Hướng dẫn trả lời

Cho đề văn: Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em. Các em cần chú ý:

– Để cho phép người kể tự lựa chọn câu chuyện nhưng các em cần chú ý tới chủ đề muốn biểu đạt.

– Lập dàn bài phải gồm đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

– Cần phải kể bằng ngôn ngữ riêng của mình.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa