Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 4 | Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 6 soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Soạn văn 6 soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

Mục đích của bài học, giúp các em:

– Nắm được chủ đề của bài văn tự sự;

– Bố cục và yêu cầu của các phần trong bài văn tự sự.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

I. Tìm hiểu chủ đề và làm dàn bài của bài văn tự sự

Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản. Chủ đề không phải là hiện thực được kể lại trong truyện mà qua hiện thực đó, người viết muốn bộc lộ tình cảm, quan điểm về vấn đề được đưa ra.

Dàn bài bài văn tự sự thường gồm ba phần:

– Phần Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc;

– Phân Thân bài: Diễn biến của sự việc;

– Phần Kết bài: Kết cục của sự việc.

II. Đọc – hiểu
  1. 1.Đọc đoạn văn dẫn ở SGK trang 44, 45.

2. Trả lời câu hỏi:

a. Việc Tuệ Tĩnh ưu tiên chữa trị cho chú bé con nhà nông dân đã nói lên tấm lòng cao quý của thầy Tuệ Tĩnh: hết lòng cứu giúp người bệnh, không phân biệt giàu nghèo, ai nguy kịch hơn thì chữa trước.

b. Chủ đề là vấn đề chủ yếu, là ý chính mà người kể muốn thể hiện trong văn bản. Vậy chủ đề của truyện: thái độ hết lòng cứu giúp người bệnh của danh y Tuệ Tĩnh.

Chủ đề của bài văn được thể hiện trực tiếp trong các câu: là người hết lòng yêu thương, cứu giúp người bệnh và con người ta cứu giúp nhau lúc hoạn nạn.

c. Tên của bài văn thể hiện chủ đề của bài văn. Trong các nhan đề cho ở SGK trang 45, ta thấy:

(1) Tuệ Tĩnh và hai người bệnh: nói tới những nhân vật xuất hiện trong truyện. Nhan đề này nêu lên các tình huống buộc phải lựa chọn.

(2) Tấm lòng thương người của thầy Tuệ Tĩnh: nói lên tấm lòng yêu thương người bệnh của thầy Tuệ Tĩnh.

(3) Y đức của Tuệ Tĩnh: nêu được đạo đức, phẩm chất cao đẹp của người làm nghề thầy thuốc.

Cả hai nhan đề (2) và (3) đều sát với chủ đề của truyện. Ngoài ra, có thể đặt nhan đề truyện như sau:

– Một tấm lòng cao quý – Người thầy thuốc có tấm lòng vàng

d. Các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài trên đây thực hiện những yêu cầu của bài văn tự sự:

– Mở bài: Giới thiệu về nhà danh y lỗi lạc Tuệ Tĩnh đời Trần.

– Thân bài: Diễn biến của sự việc, công việc và phẩm chất cao đẹp của Tuệ Tĩnh.

+ Việc con nhà quý tộc và con nhà nông dân đến nhờ chữa bệnh.

+Tuệ Tĩnh quyết định chữa cho con nhà nông dân vì bệnh nặng hơn.

+ Tuệ Tĩnh chữa bệnh.

+ Vợ chồng người nông dân cảm ơn.

– Kết bài: Kết cục của sự việc: trời tối, Tuệ Tĩnh tiếp tục đến chữa bệnh cho nhà quý tộc.

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

  1. 1.Đọc truyện và trả lời câu hỏi
  2. a. Chủ đề của truyện nhằm:

– Biểu dương sự thật thà, không tham của cải vàng bạc của người nông dân.

– Chế giễu thói tham lam, ích kỉ của bạn quan lại.

Sự việc thể hiện tập trung chủ đề: Một người nông dân tìm được một viên ngọc quý liền muốn đem dâng tiến nhà chua.

Câu văn thể hiện sự việc đó: Xin bệ hạ hãy thưởng cho hạ thân năm mươi roi, hạ thần không muốn gì hơn cả. Chỉ có điều là hạ thân đã đồng ý chia cho liên quan đã đưa thân vào đây một nửa số phần thưởng của bệ hạ. Vậy xin bệ hạ hãy thưởng cho mỗi người hai mươi nhăm roi.

Câu văn thể hiện ý phê phán: Tôi sẽ đưa anh vào gặp nhà vua với điều kiện anh phải chia cho tôi một nửa phần thưởng của nhà vua.

b. Ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài trong truyện Phần thưởng:

– Mở bài: Một người nông dân nhà vua.

– Thân bài: Ông ta… hai mươi nhăm roi.

– Kết bài: Nhà vua… một nghìn rúp.

c. Truyện này với truyện về Tuệ Tĩnh giống nhau về bố cục và khác nhau về chủ đề:

Cả hai truyện gồm đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

Tuy nhiên, trong truyện về Tuệ Tĩnh, chủ đề được bộc lộ ngay ở phần Mở bài, còn Mở bài trong truyện Phần thưởng chỉ giới thiệu được tình huống.

Nếu truyện Tuệ Tĩnh bất ngờ ở đầu truyện thì truyện Phần thưởng bất ngờ ở phần cuối truyện. 

Về chủ đề: Truyện về Tuệ Tĩnh ca ngợi tấm lòng thương yêu người nghèo của danh y Tuệ Tĩnh; truyện Phần thưởng ca ngợi tính thật thà và chế giễu thói tham lam.

d. Sự việc trong Thân bài thú vị ở chỗ:

Phần thưởng mà người nông dân muốn nhà vua ban cho mình là: Hãy thưởng cho hệ thần năm mươi roi vi thân đã đồng ý chia cho biên quan đã đưa thân vào đây một nửa số phần thưởng của bệ hạ. Vậy xin bệ hạ hay thưởng cho mỗi người hai mươi nhăm roi.

2. Cách mở đầu và kết bài qua hai truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và Sự tích Hồ Gươm:

Tên truyện Mở bài Kết bài
Sơn Tinh, Thủy Tinh Nêu thời gian và hoàn cảnh của sự việc được giới thiệu trong phần thân bài.

Nêu tình huống: vua Hùng kén rể.

Nêu sự việc vẫn tiếp diễn Thủy Tinh dâng nước hàng năm đánh Sơn Tinh
Sự tích Hồ Gươm Nêu thời gian và hoàn cảnh của câu truyện.

Nêu tình huống: giặc Minh sang xâm lược nước ta

Sự việc kết thúc: trả gươm và nêu tên mới của hồ Tả Vọng là Hồ Gươm

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa