Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 3 | Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 6 soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Soạn văn 6 soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Mục đích của bài học, giúp các em nắm được:

– Vai trò của các yếu tố sự việc và nhân vật trong văn tự sự

– Ý nghĩa của các yếu tố sự việc và nhân vật trong văn tự sự;

– Chỉ ra và vận dụng các yếu tố khi đọc hay kể một câu chuyện.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU

I. Đặc điểm của sự việc trong văn tự sự

1. Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể: thời gian, địa điểm, nhân vật, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả…

Trong văn tự sự, phải có sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc. 

Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao cho thể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt.

Sự việc và chi tiết trong văn tự sự được lựa chọn phải phù hợp với chủ đề và tư tưởng muốn biểu đạt.

Các sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh: (1) Vua Hùng kén rể. (2) Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn. (3) Vua Hùng ra điều kiện chọn rể. (4) Sơn Tinh đến trước, được vợ. (5) Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh. (6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về. (7) Hằng năm  Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

Trong đó:

– Sự việc khởi đầu; (1)

– Sự việc phát triển: (3)

– Sự việc cao trào: (4 – 5)

– Sự việc kết thúc: (7)

Sự việc vua Hùng kén rể là nguyên nhân dẫn đến việc Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn. Việc Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn là nguyên nhân dẫn đến việc vua Hùng ra điều kiện chọn rể. Việc vua Hùng ra điều kiện chọn rể là nguyên nhân dẫn đến việc Sơn Tinh đến trước, được vợ còn Thủy Tinh đến sau. Việc Sơn Tinh đến trước, được Vợ là nguyên nhân dẫn đến việc Thủy Tinh tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh, Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh là nguyên nhân dẫn đến việc Thủy Tinh bị thua, phải rút về. Việc Thủy Tinh bị thua phải rút về là nguyên nhân dẫn đến việc hàng năm, Thủy Tinh đều dâng nước đánh Sơn Tinh.

 2. Sáu yếu tố trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:

– Sự việc cho Sơn Tinh, Thủy Tinh làm

– Việc xảy ra ở đời Hùng Vương thứ mười tám. – Việc xảy ra khi vua Hùng kén rể

– Nguyên nhân: Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến cầu hôn, nhưng vua chỉ có một người con gái.

– Diễn biến: Sơn Tinh đến trước, được vợ; Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.

– Kết quả: hàng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

Ta không thể xóa bỏ yếu tố thời gian và địa điểm trong truyện được vì như thế sẽ làm cho câu chuyện trở nên mơ hồ, thiếu cụ thể và mất đi tính lịch sử của nó: nhằm giải thích hiện tượng lũ lụt và ước mơ chiến thắng thiên tai của nhân dân ta từ thuở xa xưa.

Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài là cần thiết vì đó là nguyên nhân Sơn Tinh được vua chọn làm rể và có thể đánh thắng Thủy Tinh.

Không thể bỏ sự kiện vua Hùng ra điều kiện kén rể vì điều kiện đó phù hợp với ngầm ý lựa chọn của nhà vua.

Sự việc Thủy Tinh nổi giận là có lí vì Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương, đồng thời, sính lễ mà nhà vua yêu cầu chỉ có trên mặt đất nên Thủy Tinh không dễ dàng có được.

3. Sự việc thể hiện mối thiện cảm của người kể đổi với Sơn Tinh và vua Hùng là:

– Khi giới thiệu về tài năng của Sơn Tinh, người kể viết “tài lạ”, còn Thủy Tinh “tài năng cũng không kém”.

– Sính lễ mà nhà vua đưa ra đều là những thứ Sơn Tinh dễ kiếm hơn Thủy Tinh.

Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần (được vợ và thắng trong trận đánh) có ý nghĩa khẳng định ước mơ chiến thắng thiên tai của người Việt cổ.

Không thể để Thủy Tinh thắng, vì như vậy lũ lụt sẽ xảy ra, người chết, nhà cửa bị trôi đi, đồng ruộng ngập nước, nạn đói kém sẽ xảy ra…

Không thể xóa bỏ sự việc “hàng năm Thủy Tinh lại dâng nước…” vì đó là sự việc giải thích sự xuất hiện của lũ lụt.

II. Đặc điểm của nhân vật trong văn tự sự

Nhân vật trong văn tự sự là kẻ thực hiện các sự việc và là kẻ được thể hiện trong văn bản.

Nhân vật được thể hiện qua tên gọi, lại lịch, tính nết, hình dáng, việc làm…

Trong văn tự sự có hai loại nhân vật: nhân vật chính và nhân vật phụ:

+ Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản.

+ Nhân vật phụ giúp nhân vật chính hoạt động.

1. Các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Sơn Tinh, Thủy Tinh là nhân vật chính, có vai trò quan trọng nhất.

– Sơn Tinh, Thủy Tinh được nói tới nhiều nhất.

Vua Hùng, Mị Nương, các Lạc hậu là nhân vật phụ nhưng cần thiết, không thể bỏ được.

2. Nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được kể như sau:

 

Nhân vật Tên Gọi Lai Lịch Chân Dung Tài Năng Việc Làm
Vua Hùng Vua Hùng Thứ mười tám Kén rể
Sơn Tinh Sơn Tinh Vùng núi Tản Viên Có tài lạ, đem sính vật đến trước Cầu hôn, dời núi, dựng thành, ngăn lũ
Thủy Tinh Thủy Tinh Vùng biển Có nhiều tài: gọi gió hô mưa Cầu hôn, dâng nước cuồn cuộn
Mị Nương Mị Nương Con gái vua Hùng thứ mười tám Người đẹp như hoa, tính tình hiền dịu
Lạc Hầu Lạc Hầu Bàn bạc

 

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

Bài tập này yêu cầu các em chỉ ra những việc mà các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh đã làm:

– Vua Hùng: kén rể, ra điều kiện chọn rể

– Mị Nương: lấy chồng

– Sơn Tinh: đến cầu hôn, được vợ, đánh nhau với Thủy Tinh, chiến thắng Thủy Tinh.

– Thủy Tinh: đến cầu hôn, đến sau không được vợ, đánh nhau với Sơn Tinh và bị thua, hàng năm dâng nước đánh Sơn Tinh.

Nhận xét vai trò, ý nghĩa của các nhân vật:

– Vua Hùng và Mị Nương là những nhân vật phụ góp phần phát triển một chuỗi sự việc có tính khởi đầu, phát triển, cao trào và kết thúc của nhân vật chính.

– Sơn Tinh và Thủy Tinh là những nhân vật chính: Sơn Tinh đại diện cho sự chiến thắng thiên tai lũ lụt, Thủy Tinh tượng trưng cho sức phá hoại dữ dội của thiên nhiên. Qua đó thể hiện ước vọng chiến thắng lũ lụt của nhân dân.

Tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh theo các sự việc gắn với các nhân vật chính.

Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái xinh đẹp tên là Mị Nương. Vì thương con nên vua muốn kén cho con một người chồng tốt.

Một hôm, có hai vị thần là Sơn Tinh và Thủy Tinh đều đến cầu hôn. Vua không biết gả cho ai bèn ra một lời thách đố. Sáng hôm sau, Sơn Tinh đến trước đem đủ sính lễ và rước Mị Nương về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh. Hai bên giao chiến với nhau hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, phải rút về. Hàng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

Việc đặt tên truyện là Sơn Tinh, Thủy Tinh là cách đặt tên theo nhân vật chính.

Nếu đổi tên truyện thành Vua Hùng kén rể hoặc Bài ca chiến công của Sơn Tinh thì không bao hàm hết nội dung và ý nghĩa của truyện.  Nếu đổi tên truyện thành Truyện Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh thì quá dài và không xác định được đâu là nhân vật chính, đâu là nhân vật phụ.

Bài tập này cho nhan đề: Một lần không vâng lời và nêu yêu cầu:

– Tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy.

– Để kể chuyện trên, sẽ kể sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật là ai?

Trước hết các em cần xác định:

– Đó là sự việc gì?

– Do ai làm?

– Việc xảy ra ở đâu?

– Xảy ra lúc nào?

– Nguyên nhân?

– Diễn biến?

– Kết quả?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa