Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Nghĩa của từ

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Nghĩa của từ – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 3 | Soạn bài Nghĩa của từ | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 6 soạn bài Nghĩa của từ
Soạn văn 6 soạn bài Nghĩa của từ

Mục đích của bài học, giúp các em hiểu được:

– Nghĩa của từ

– Một số cách giải thích nghĩa của từ.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU

I. Nghĩa của từ là gì?

Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thị.

Chú thích nghĩa của từ gồm hai bộ phận: phần từ được chú thích và phân chú thích nghĩa của từ. Phần chú thích nghĩa của từ là phân nêu lên nghĩa của từ.

Ví dụ: Mướp đắng: Cây thân leo, quả trong như quả mướp, nhưng vỏ sần sùi, có vị đắng, dùng làm thức ăn hoặc làm thuốc.

Như vậy, mướp đắng là phần dược chú thích; cây thân leo… làm thuốc là phần chú thích nghĩa của từ hay đây chính là phần nêu lên nghĩa của từ.

Mỗi chú thích dẫn ở SGK trang 35 gồm hai bộ phận:

– Phân từ được chú thích: tập quán, lẫm liệt, nao núng.

– Phần chú thích nghĩa của từ: thói quen… làm theo; hùng dũng, oai nghiêm; lung lay… mình nữa.

Trong chú thích, bộ phận thứ hai nêu lên nghĩa của từ.

Nghĩa của từ ứng với phần nội dung trong mô hình dẫn ở SGK trang 35.

II. Cách giải thích nghĩa của từ

Có hai cách chính giải thích nghĩa của từ:

– Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Để làm được điều này, các em cần tham khảo cách giải thích của từ điển để tìm ra cho mình cách giải thích ngắn gọn và rõ ràng.

Ví dụ:

Tập quán: thói quen của một cộng đồng (địa phương, dân tộc…) được hình thành từ lâu trong đời sống, được mọi người làm theo.

– Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần được giải thích.

Ví dụ:

– lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm

– nao núng: lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa.

1. Đọc lại các chủ thích đã dẫn ở phần I.

2. Trong mỗi chú thích trên, nghĩa : từ đã được giải thích như sau:

– Nghĩa của từ tập quán được giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

– Nghĩa của từ lầm liệt được giải thích theo cách đưa ra từ đồng nghĩa với từ lãnh liệt.

– Nghĩa của từ nao núng được giải thích theo cách đưa ra những từ trải nghĩa với từ nao núng.

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Bài tập này yêu cầu các em xác định mỗi chú thích ở sau các văn bản đã học giải nghĩa từ theo cách nào.

Để nhận ra mỗi chú thích giải nghĩa theo cách nào thì các em cần xem xét phần giải thích có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa không. Nếu có thì đó là cách giải thích dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa; nếu không thì đó là cách giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Cần chú ý, có những phần giải thích sử dụng đan xen, phối hợp cả hai loại trên.

Ví dụ: chú thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

-Cầu hôn: xin được lấy làm vợ (cầu: tìn, kiến, xi; ôn: lấy vợ, lấy chồng)

Giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

– Lạc hầu: chức danh chỉ các vị quan cao nhất giúp vua Hùng trông coi việc nước.

Giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

– Phan: truyền bảo (từ được dùng khi người truyền bảo là vua chúa, thần linh, cũng có thể là người bề trên nói với người dưới).

Giải thích theo cách dùng từ đồng nghĩa.

– Sinh Lễ: lễ vật nhà trai đem đến nhà gái để xin cưới. Giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

– Tâu: thưa trình (từ dùng khi quan, dân nói với vua chúa, thần linh)

Giải thích theo cách dùng từ đồng nghĩa.

2. Bài tập này yêu cầu các em điên các từ học hỏi, học tập, học hành, học lỏm vào chỗ trống trong những câu dẫn ở SGK trang 36 cho phù hợp. Các từ đã cho đều chung yếu tố học. Vì vậy, để tìm hiểu ý nghĩa của các từ, cần phải xác định nghĩa của các yếu tố đứng sau:

– hót: nói ra điều mình muốn người ta cho mình biết với yêu cầu được trả lời.

– tập:làm đi làm lại nhiều lần cho quen, cho thạo.

– hành thực hành. Dựa vào ý nghĩa của các yếu tố đó, các em có thể tiến như sau:

– học tập: học và luyện tập để có hiểu biết, có kĩ năng

– học lỏm: nghe hoặc thấy người ta rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo.

– học hỏi: tìm tòi, hỏi han để học tập.

– học hành: học văn hóa có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói một cách khái quát).

3. Bài tập này yêu cầu các em điền các từ trung gian, trung niên, trung bình vào chỗ trống cho phù hợp.

Tương tự như bài tập 2, các em cần phải tìm hiểu nghĩa của các yếu tố sau:

– trung: ở vào khoảng giữa -gian: phần giới hạn

– niên năm

– hình: ngang nhau.

Trên cơ sở đó, các em có thể điền như sau:

– trung bình: ở vào khoảng giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.

– trung gian: ở vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật

– trung niên: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già.

4. Bài tập này yêu cầu các em giải thích các từ dẫn ở SGK trang 36 theo những cách đã biết.

Các em căn cứ vào hai cách giải thích đã học là giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị hoặc giải thích theo cách dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Đồng thời các em có thể tham khảo thêm cách giải thích trong từ điển.

Có thể tham khảo cách giải thích sau: 

– giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất để lấy nước.

– rung rinh: chuyển động qua lại nhẹ nhàng, liên tiếp.

– hèn nhát: không dũng cảm, thiếu can đảm, đáng khinh bỉ.

5. Bài tập này yêu cầu các em đọc truyện Thể thì không mất và cho biết giải nghĩa từ mất như nhân vật Nụ có đúng không?

Từ mất có nhiều nghĩa:

1. Không còn thuộc về mình nữa, mất tiền, mất ví.

2. Không có, không thấy, mất liên lạc.

3. Không có ở mình nữa, mất tự nhiên.

Theo cách hiểu của nhân vật Nụ: mất là biết nó ở đâu nhưng không thể lấy được, để bào chữa cho việc đánh rơi cái ống vội của cô chủ xuống sông (ở đây mất phải được hiểu theo nghĩa 1: không thuộc về mình nữa vì nó đã ở dưới lòng sông, không thể lấy lại được).

Như vậy, cách hiểu từ mất của nhân vật Nụ trong trường hợp này là không đúng.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa