Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Cụm động từ

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Cụm động từ – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 14 | Soạn bài Cụm động từ | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 6 soạn bài Cụm động từ
Soạn văn 6 soạn bài Cụm động từ

Mục đích của bài học, giúp các em:

– Hiểu được cấu tạo của cụm động từ

– Biết xác định được cụm động từ.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

I. Cụm động từ là gì?

Cụm động từ là một tổ hợp từ gồm động từ chính và một số từ ngữ phụ thuộc đứng trước, đứng sau động từ chính ấy.

Ví dụ: Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đầu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.

Về cấu tạo: cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn cộng từ.

Về chức vụ ngữ pháp: cụm động từ hoạt động trong câu giống như một động từ.

Ví dụ: Em đã vượt qua tường bằng một chiếc thang vẽ trên tường.

Các từ ngữ in đậm trong câu dẫn ở SGK trang 147 bổ sung ý nghĩa cho những từ:

Các từ: đa, nhiều nơi bổ sung ý nghĩa cho động từ đi.

Các từ: cũng, những câu đố oái oăm để hỏi mọi người bổ sung ý nghĩa cho động từ ra.

Thử lược bỏ các từ ngữ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét về vai trò của chúng.

Nếu lược bỏ những từ ngữ in đậm trong câu dẫn ở SGK trang 147 thì cậu chỉ còn lại: Viên quan ấy đi, đến đầu quan ra.

Nhận xét: Nếu lược bỏ các phụ ngữ đứng trước và đứng sau động từ trung tâm thì phần còn lại trong câu khiến người đọc không hiểu dược

Tìm một cụm động từ, đặt câu với cụm động từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động của cụm động từ so với một động từ.

Cụm động từ: đang chơi đùa Đặt câu: Trên sân trường, các bạn học sinh đang chơi đùa

Nhận xét: Cụm động từ hoạt động trong câu giống như một động từ.

II. Cấu tạo của cụm động từ

Giống như cụm danh từ, cụm động từ cũng gồm ba phần: phần trung tâm, phần đầu và phần cuối.

Mô hình cụm động từ:

Phần đầu  Phần trung tâm Phần sau
đã, từng

đang 

vẫn

chiến đấu 

hót

học

dũng cảm ở chiến trường

trên cành

trên lớp

Trong cụm động từ:

– Các phụ ngữ trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa: quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự; sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; sự khẳng định hoặc phủ định động từ.

Ví dụ: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng để thanh lên cường tráng.

Tô Hoài

– Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ về đối tượng, thời gian, nơi chốn, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức hành động…

 Ví dụ: Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết.

Mô hình cấu tạo của các cụm động từ trong câu dẫn ở phần Ì

Phần trước Phần trung tâm Phần sau
đã

cũng

đi

ra

nhiều nơi

những câu đố oái oăm để hỏi mọi người

Các từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần trước cụm động từ: cân, cứ, còn… bổ sung cho động từ trung tâm ý nghĩa về sự tiếp diễn.

Các từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần sau cụm động từ là những từ ngữ bổ sung cho động từ trung tâm các chi tiết về đối tượng, thời gian.

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Bài tập này yêu cầu các em tìm các cụm động từ trong những câu dẫn ở SGK trang 148, 149.

Để xác định các cụm động từ, trước hết các em cần xác định động từ. sau đó tìm các thành phần đứng trước và đứng sau động từ ấy.

Cụ thể, các cụm từ tìm được là:

Còn đang đùa nghịch ở sau nhà

yêu thương Mị Nương hết mực

– muốn lên cho con một người chồng thật xứng đáng.

đành tìm cách giữ sứ thân ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ.

2. Bài tập này yêu cầu các em chép các cụm động từ ở bài tập 1 vào mô hình cụm động từ.

Phần trước Phân trung tâm Phần sau
còn đang

 

muốn

 

đùa nghịch

yêu thương

kén

 

đành

 

ở sau nhà

Mị Nương hết mực

cho con một người chồng thật xứng đáng

 

tìm cánh giữ sứ thần ở công quán để có thì giờ đi hỏi em bé thông minh

3. Bài tập này yêu cầu các em nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được in đậm trong đoạn văn dẫn ở SGK trang 149.

Hai phụ ngữ chưa, không đều có ý nghĩa phủ định.

Chưa: hành động có thể xảy ra, là sự phủ định tương đối.

Không: hành động không thể xảy ra, là sự phủ định tuyệt đối.

Cách dùng các phụ ngữ này trước động từ miêu tả hành động của người cha và viên quan cho thấy sự thông minh và nhanh trí của em bé: người cha chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì con đã đáp lại bằng một câu mà viên quan không thể trả lời được.

4. Bài tập này yêu cầu các em viết một câu trình bày ý nghĩa của truyện Treo biến và chỉ ra cụm động từ trong đoạn văn đó.

Câu văn: Truyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến. Cụm động từ: phê phán nhẹ nhàng, thiếu chủ kiến.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa