Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Số từ và lượng từ

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Số từ và lượng từ – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 12 | Soạn bài Số từ và lượng từ | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 6 soạn bài Số từ và lượng từ
Soạn văn 6 soạn bài Số từ và lượng từ

Mục đích của bài học, giúp các em nắm được:

– Ý nghĩa và công dụng của số từ;

– Ý nghĩa và công dụng của lượng từ.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

I. Số từ

Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

Ví dụ:

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nét trên bờ biển.

Số từ đứng trước danh từ dùng để biểu thị số lượng sự vật.

Ví dụ: Đã sáu tháng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì của nó. Số từ đứng sau danh từ dùng để biểu thị thứ tự.

Ví dụ: Sang tháng sáu tất cả học sinh đều được nghỉ hè.

So sánh:

Số từ chỉ số lượng Số từ chỉ thứ tư
Sáu tháng

Sáu lớp

Hai nghìn năm

Ba tầng

Tháng sáu

Lớp sáu

Năm 2000

Tầng ba

Lưu ý: Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng. Đó là các từ: đối, chục, tá, trăm, nghìn, Uạn, triệu, tỉ… Các danh từ chỉ đơn vị này có thể kết hợp được với số từ một đôi, hai chục, một tá, ba trăm…

Các từ in đậm trong các câu dẫn ở SGK trang 128 bổ nghĩa cho các từ sau:

Hai đứng trước từ chàng và bổ nghĩa cho từ chàng về mặt số lượng.

– Một trăm đứng trước cụm từ ván cơm nếp và bổ nghĩa cho cụm từ này về mặt số lượng.

– Một trăm đứng trước cụm từ nệp bánh chưng và bổ nghĩa cho cụm từ này về mặt số lượng.

– Chín đứng trước từ ngà và bổ nghĩa cho từ này về mặt số lượng – Chín đứng trước từ cựa và bổ nghĩa cho từ này về mặt số lượng

– Chín đứng trước từ hồng mao và bổ nghĩa cho từ này về mặt số lượng.

– Một đứng trước từ đôi và bổ nghĩa cho từ này về mặt số lượng. b. Sau đứng trước từ thứ và bổ nghĩa cho từ này về mặt thứ tự.

Từ đội trong câu a không phải là số từ mà là danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng.

Các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi là: tá, trăm, nghìn, vạn, triệu, tỉ…

II. Lượng từ

Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật

Ví dụ: Mã Lượng đưa thêm mấy nét bút đậm, sóng biển liền nổi lên, | buồm căng phồng, chiếc thuyền lao khỏi bờ nhanh vun vút.

Dựa vào vị trí trong cụm danh từ, có thể chia lượng từ thành hai nhóm:

+ Lượng từ chỉ ý nghĩa toàn thể, gồm các từ: cả, tất cả, tất thảy, cả thảy, hết thảy, toàn bộ, toàn thay.

Ví dụ: Nghe nói được nhiều lãi, anh ta đem tất cả số gỗ của nhà còn lại đẽo toàn loại cày để cho loi cày.

+ Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối, gồm các từ: những các, mọi, mây, mỗi, từng…

Ví dụ: Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc nuốt, tôi co cẳng lên, đạp phành phạch vào các ngọn cỏ.

Nghĩa của các từ in đậm trong các câu dẫn ở SGK trang 129 có gì giống và khác nghĩa của số từ:

Những từ các, những, cả mấy cũng có ý nghĩa nói về số lượng (giống số từ) nhưng là số lượng không cụ thể, chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

Sắp xếp các từ in đậm nói trên vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước Phần trung tâm  Phần sau
t1 t2 T1 T2 s1 s2
 

 

cả

các

những

mấy

hoàng tử

kẻ

vạn

 

 

tướng lĩnh

 

thua trận

 

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Bài tập này yêu cầu: – Tìm số từ trong bài thơ không ngủ được.

– Xác định ý nghĩa các số từ ấy.

Để làm được bài tập này, các em cần chú ý đọc một lượt bài thơ và gạch chân dưới các số từ tìm được.

Sau đó dựa vào vị trí của số từ trong cụm danh từ để phân loại số từ theo hai loại: số từ chỉ lượng và số từ chỉ thứ tự.

– Dòng 1: một, hai, ba

– Dòng 3: bốn, năm S

– Dòng 4 năm Dựa vào vị trí của các số từ trong cụm danh từ, phân thành hai loại:

+ Số từ chỉ số lượng: các số từ ở dòng 1 (một, hai, ba) và dòng 3 (năm) (đứng trước danh từ chính).

+ Số từ chỉ thứ tự: số từ ở dòng 3 (bốn, năm) (đứng sau danh từ chính).

2. Bài tập này yêu cầu các em xác định các từ in đậm trong hai dòng thơ dẫn ở SGK trang 129 được dùng với ý nghĩa gì.

Các từ trăm, ngàn, muốn không dùng để chỉ số lượng chính xác, nhà chỉ số lượng nhiều, rất nhiều, không đếm xuể. Trong câu thơ của Tố Hữu, các từ này được dùng để chỉ rất nhiều những khó khăn gian khổ của các anh lính cụ Hồ và người mẹ ở hậu phương.

3. Bài tập này yêu cầu các em xác định nghĩa của các từ từng và môi có gì khác nhau qua hai ví dụ dẫn ở SGK trang 129.

Qua hai ví dụ, hai từ từng và một có ý nghĩa khác nhau:

– Từng: mang ý nghĩa lần lượt, theo trình tự, hàm ý việc bốc đồi, dời nui diễn ra không cùng một lúc, làm xong việc này mới tiếp đến việc kia.

– Mỗi mang ý nghĩa đồng thời, sự việc diễn ra cùng một lúc, không mang ý nghĩa lần lượt, theo trình tự (cùng một lúc mỗi người chạy theo mỗi ngả).

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa