Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Cụm danh từ

img

Hướng dẫn soạn văn 6 – soạn bài Cụm danh từ – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 6 | Soạn văn lớp 6 | Soạn văn 6 Bài 11 | Soạn bài Cụm danh từ | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 6 soạn bài Cụm danh từ
Soạn văn 6 soạn bài Cụm danh từ

Mục đích của bài học, giúp các em nắm được:

– Cụm danh từ là gì:

– Cấu tạo của cụm danh từ.

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

I. Cụm danh từ là gì?

Cụm danh từ là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

Ví dụ: Những cây xương rồng nhỏ. Trong cụm danh từ trên, có:

– Danh từ: xương rồng

– Các từ ngữ: những, cây, nhỏ

So với danh từ, cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể hơn, chi tiết hơn và có cấu tạo phức tạp hơn.

Ví dụ: Danh từ: con gà

Cụm danh từ: những con gà đen Cụm danh từ đảm nhiệm chức vụ cú pháp giống danh từ (chủ ngữ, bổ ngữ…)

Ví dụ:

+ Tất cả các bạn học sinh lớp 6A đều chăm ngoan, học giỏi. Cụm danh từ tất cả các bạn học sinh lớp 6A trong cấu trên là chủ ngữ

+ Mẹ tôi mua hai cân cà chua hồng. Cụm danh từ hai cân cà chua hông trong câu trên là bổ ngữ

1. Các từ ngữ in đậm trong câu dẫn ở SGK trang 116 bổ sung ý nghĩa cho những từ nào.

Từ xưa bổ nghĩa cho từ ngày.

Từ hai và cụm từ ông lão đánh cá bổ nghĩa cho từ vợ chồng.

Từ một và cụm từ nát trên bờ biển bổ nghĩa cho từ túp lều.

2. So sánh các cách nói dẫn ở SGK trang 117 rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ.

– túp lều / một túp lều

Cụm danh từ một túp lều rõ nghĩa hơn danh từ túp lều vì cụm danh từ chỉ ra số lượng túp lều cụ thể.

– một túp lều / một túp lều nát

Cụm danh từ một túp lều nát rõ nghĩa hơn cụm danh từ một túp lều vì đã nêu rõ tình trạng của túp lều.

– một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển

Cụm danh từ một túp lều nét trên bờ biển rõ nghĩa hơn cụm danh từ một túp lều nát vì đã xác định rõ vị trí của túp lều.

3. Tìm một cụm danh từ và đặt câu với cụm danh từ đó.

Cụm danh từ: tất cả người nghèo trong làng

Đặt câu: Dùng bút thần, Mã Lương sẽ cho tất cả người nghèo trong làng.

Nhận xét về hoạt động trong câu của cụm danh từ so với một danh từ:

So sánh:

– Dùng bút thần, Mã Lương sẽ cho người.

– Dùng bút thần, Mã Lương sẽ cho tất cả người nghèo trong làng.

Rõ ràng, nếu thay thế cụm danh từ bằng danh từ trong câu trên thì cậu không rõ nghĩa. Việc sử dụng cụm danh từ trong câu nhằm xác định rõ đối tượng được nói tới.

II. Cấu tạo của cụm danh từ

Về cấu tạo, cụm danh từ có thể cấu tạo đầy đủ hoặc không đầy đủ

– Dạng cấu tạo đầy đủ:

Phần đầu Phần Trung Tâm Phần cuối 
t1 t2 T1 T2 s1 s2
 

tất cả

một

những 

túp

em

lều

học sinh

nát

chăm ngoan

trên bờ biển 

ấy 

 – Dạng cấu tạo không đầy dủ: 

+ dạng chỉ có phần đầu và phần trung tâm:

Phần trước : một

Phần trung tâm: túp lều

+ Dạng chỉ có phần trung tâm và phần sau:

Phần trung tâm: túp lều

Phần sau: nát trên bờ biển

Trong cụm danh từ:

 – Các phụ ngữ ở phía trước bổ sung cho danh từ có ý nghĩa về số và lượng. Các phụ ngữ này gồm ba loại:

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: cái (bàn), con (mèo), chiếc (quạt), day (bàn).

+ Danh từ chỉ số lượng: tài, dam, hai, năm, bảy, mỗi, từng, nhưng, các…

+ Danh từ chỉ ý nghĩa toàn bộ: tất cả, tất thảy, cả.

– Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh | từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian.

Ví dụ: Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chủ có con.

Cụm danh từ ngày xưa ở quận Cao Bình có danh từ trung tâm: ngày và hai phụ ngữ phần sau:

+ Xưa: xác định vị trí của sự vật trong thời gian.

+ Ở quận Cao Bình: xác định vị trí của sự vật trong không gian.

1. Các cụm danh từ trong câu dẫn ở SGK trang 117 là làng ấy, thùng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

2. Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và đứng sau danh từ trong các cụm danh từ trên:

Phụ ngữ đứng trước Phần trung tâm Phụ ngữ đứng sau
 

ba

ba con

ba con

chín

 

cả

làng

thúng gạo

trâu

trâu

con

năm

làng

ấy

nếp

đực

ấy

 

sau

 

3. Điền các cụm danh từ trên vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước Phần trung tâm Phần sau
t1 t2 T1 T2 s1 s2
 

ba

ba

ba

chín

 

cả

 

 

con

con

con

làng

thúng

trâu

trâu

 

năm

làng

 

gạo

 

 

 

 

 

ấy

nếp

đực

ấy

 

sau

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

Bài tập này yêu cầu các em xác định những cụm danh từ trong những câu dân ở SGK trang 118.

Để làm được bài tập này, các em cần:

– Cách dưới các thanh từ trong câu.

– Sau đó xác định các thành phần phụ thuộc đi kèm trước và sau chanh từ có.

a. một người chồng thật xứng đáng

b. một lưới búa của cha để lại

c. một con yêu tinh ở trên núi.

Bài tập này yêu cầu các em chép các cụm danh từ trên vào mô hình cụm danh từ.

Đối với từng cụm danh từ, các em cần phải xác định dấu là phần trung tâm, phần trước và phân sau. Sau đó, dựa vào mô hình đã học, các em điền các cụm danh từ đó vào vị trí thích hợp.

Phần trước Phần trung tâm Phần sau
t1 t2 T1 T2 s1 s2
một

một

một

người

lưỡi

con

chồng

búa

yêu tinh

thật xứng đáng

của cha để lại

ở trên núi

3. Bài tập này yêu cầu các em tìm phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống.

Ở mỗi chỗ trống, phụ ngữ cần tìm phải đứng sau danh từ trung tâm, mà danh từ trung tâm trong cả ba trường hợp đều là từ thanh sắt. Vì vậy việc lựa chọn phụ ngữ phải phù hợp với nội dung câu văn, đoạn văn và đặc biệt phải phù hợp với logic phát triển của cả đoạn.

Trên cơ sở đó, ta có thể điền như sau:

Khi kéo lưới lên, thấy nàng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cả to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt dài, nặng và han rỉ ấy xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.  Lần thứ hai cát lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba, dẫn thanh sắt kì lạ đó mắc vào lưới.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa