Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các PCNN

Hướng dẫn soạn văn 12 – soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 12 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 33 | Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ | Tài Liệu Chùa

Điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong | bảng. (Xem lại các bài đã học để điền cho đúng).

So sánh hai phần văn bản sau đây, xác định phong cách ngôn ngữ và đặc điểm ngôn ngữ của hai văn bản.

Gợi ý:

a) Văn bản 1: Mặt trăng trong Từ điển tiếng Việt:

– Thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học.

– Đặc điểm ngôn ngữ: rõ ràng, chính xác, mang tính khoa học.

b) Văn bản 2: đoạn tả trăng giăng) trong Giăng sáng của Nam Cao:

– Thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

– Đặc điểm ngôn ngữ: có hình ảnh, cụ thể, sinh động, mang tính hình tượng, tính truyền cảm và tính cá thể hóa.

Đọc văn bản trong SGK và trả lời câu hỏi:

a) Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản:

– Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính.

b) Phân tích đặc điểm của văn bản:

– Về từ ngữ:

+ Từ ngữ rõ ràng, chuẩn xác, một nghĩa, không thể hiểu sai. (Ví dụ)

+ Có một lớp từ ngữ hành chính được dùng nhiều lần trong văn bản. (Ví dụ)

– Về câu văn:

+ Diễn đạt rõ ràng, mỗi câu diễn đạt một ý, mang văn phong của một “quyết định”.

– Về kết cấu văn bản:

+ Kết cấu theo khuôn mẫu ba phần của một văn bản hành chính thường gặp.

c) Viết một tin ngắn theo phong cách báo chí để đưa tin về sự kiện ban hành văn bản này. (Anh (chị) dựa vào nội dung văn bản, tự viết bản tin ngắn).

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa