Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Diễn đạt trong văn nghị luận

Hướng dẫn soạn văn 12 – soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 12 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 1 | Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận | Tài Liệu Chùa

 

Gợi ý trả lời các bài tập:

– Đoạn văn (1):

+ “Ở nhà lao cực khổ”; cực khổ không thể làm định ngữ cho nhà Lao; bỏ từ này.

+ “Vẻ đẹp lung linh”, dùng lung linh không phù hợp, có thể thay bằng tỏa sáng.

– Đoạn văn (2):

+ Nhắc tới sự nghiệp …”; thay Nhắc tới bằng Nói đến để không | lặp lại với nhắc tới ở phần sau của câu văn.

+ … những thời khắc hiếm hoi: dùng “hiếm hoi” ở đây không đúng, nếu căn cứ vào câu thơ của Bác ngay sau đó: “nhưng vì trong ngục biết làm chi đây?”

+ … được thanh nhàn bất đắc dĩ của Bác: thay “thanh nhàn” bằng | “nhàn rỗi” thì mới phù hợp ý và đúng chuẩn mực ngôn từ.

+ Nhưng những vần thơ vang lên trong cảnh tù đày: chữa lại | vang lên thành Bác viết.

+ … vượt thoát qua: chữa lại là vượt qua (hoặc chiến thắng chấn song, xiềng xích…)

Tìm hiểu việc sử dụng từ ngữ của Xuân Diệu trong lời tựa cho tập Lửa thiêng của Huy Cận.

– Gợi ý:

Đây là một đoạn văn hay do tác giả đã sử dụng đúng chuẩn mực ngôn từ, không những thế còn mang sắc thái biểu cảm cao và phù hợp với đối tượng nghị luận. Anh (chị) đọc kĩ đoạn văn, dựa vào hướng dẫn để trả lời các câu hỏi a, b trong SGK.

Đọc đoạn văn viết về vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, tìm hiểu việc sử dụng từ ngữ của người viết và sửa lại theo yêu cầu của một bài văn nghị luận,

Gợi ý:

– Xem lại, cân nhắc các từ dùng sau đây:

+ Lưu Quang Vũ là một kịch tác gia vĩ đại (dùng từ vĩ đại đã chính xác chưa?)

+ Vở kịch… xứng đáng là một kiệt tác trong kho tàng văn học nước nhà. (dùng từ kiệt tác đối với tác phẩm này trong văn học nước nhà, đã ổn chưa?) thg

– Dùng từ khẩu ngữ, không phù hợp với văn phong nghị luận:

+ Linh hồn có cao khiết, đẹp đẽ thế nào cũng chẳng là gì cả khi T không có thân xác. MỘ

+ … lại bị nhập vào xác của tên hàng thịt: có nên dùng tên hay thay bằng anh?

Câu này là câu tổng hợp chung và khái quát lại của ba bài tập trên. Anh (chị) tự làm (có thể tham khảo phần Ghi nhớ cuối bài học).

CÁCH SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP CÁC KIỂU CÂU TRONG VĂN

NGHỊ LUẬN

Gợi ý trả lời các bài tập:

 

– Hai đoạn văn bàn luận về nhân vật Trọng Thủy trong truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy có nội dung giống nhau, cách lập luận cũng giống nhau nhưng cách sử dụng và kết hợp các kiểu câu lại có những chỗ khác nhau đem lại hiệu quả diễn đạt không giống nhau. Anh (chị) đọc kĩ, đối chiếu hai đoạn văn về cách sử dụng và kết hợp các kiểu câu để xác định hiệu quả diễn đạt của từng đoạn văn (trả lời câu hỏi a và b trong SGK).

– Đoạn văn (2) có sử dụng biện pháp tu từ cú pháp:

+ Sử dụng câu hỏi (để khỏi đơn điệu, và cũng để nối liền mạch các ý).

+ Sử dụng phép điệp cấu trúc câu để nhấn mạnh ý: Trăm lần theo cấu trúc “Cái chết….” (Dựa vào gợi ý trên, anh (chị) suy nghĩ để trả lời câu c và d trong SGK).

Về đoạn văn của Tô Hoài trong Lời giới thiệu Tuyển tập Nguyễn Bính

Yêu cầu của bài tập này không khó. Anh (chị) có thể tự làm theo hướng dẫn trong SGK. Riêng câu b, gợi ý như sau:

Chỉ nghĩ lại cũng đã se lòng”. Đây là kiểu câu không có chủ ngữ (thực ra là ẩn chủ ngữ). Chủ ngữ ở đây chính là người viết, nhưng Tô Hoài không cần phải nói rõ. Cách viết như vậy vừa ngắn gọn, lại dồn nén cảm xúc, nên nội dung thông báo được truyền đạt rõ và cảm xúc của người viết cũng được bộc lộ sâu sắc.

Bài tập này thuộc dạng phát hiện những nhược điểm trong việc sử dụng và kết hợp các kiểu câu trong hai đoạn văn và sửa lại những nhược điểm đó để việc diễn đạt nội dung được sáng rõ và linh hoạt hơn.

Gợi ý:

– Đoạn (1):

+ Câu viết đơn điệu, cả đoạn có ba câu đều viết theo một cấu trúc giống nhau: “Qua việc xây dựng tình huống,…; Qua nhân vật Nhĩ trong “Bến quê”,…; Qua nhân vật này, tác giả…” Cần

kết hợp nhiều kiểu câu để đoạn văn linh hoạt hơn.

+ Câu viết dài, mở rộng nhiều thành phần (câu 1) nên diễn đạt không sáng rõ. Có thể chuyển thành những câu ngắn, diễn đạt sáng rõ hơn.

– Đoạn (2):  

Cách viết của đoạn này đều đều, không linh hoạt, các câu trong đoạn đều mở đầu gần như giống nhau tạo ra sự đơn điệu cho đoạn văn:

+ Kho tàng văn học dân gian Việt Nam rất đồ sộ,… (câu 1).

+ Kho tàng văn học dân gian Việt Nam là cuốn… (câu 2)

+ Văn học dân gian góp phần bảo tồn và nuôi dưỡng …(câu 3) và

+ … văn học dân gian còn bảo tồn, giữ gìn tiếng nói chung…(câu 4)

Cần kết hợp nhiều kiểu câu để đoạn văn linh hoạt hơn.

Câu 4 là tổng hợp và khái quát lại những yêu cầu đã thực hiện ở ba câu trên. Anh (chị) suy nghĩ và tự trả lời câu này.

Cuối cùng, đọc kĩ phần Ghi nhớ trong SGK để nắm vững các yêu cầu về diễn đạt trong văn nghị luận (về sử dụng từ ngữ, kết hợp các kiểu câu).

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa