Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Trả bài văn số 6

Hướng dẫn soạn văn 12 – soạn bài Trả bài văn số 6 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 12 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 27 | Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí | Tài Liệu Chùa

 

Yêu cầu của bài làm văn số 6 là:

– Phân tích, bàn luận các tác phẩm truyện, tùy bút.

– Vận dụng các thao tác lập luận trong bài làm của mình.

Trong tiết trả bài này, anh (chị) cần nhìn lại bài làm của mình, xem xét về hai yêu cầu đó thật nghiêm túc (cái gì đã đạt được, cái gì chưa đạt được); từ đó đề ra những biện pháp cụ thể để chuẩn bị cho bài viết sau. Muốn vậy, cần tự đánh giá bài viết của mình về năm mặt sau:

– Phân tích đề, nhận thức đúng đắn các yêu cầu của đề.

– Tìm luận điểm, luận cứ đúng, đủ, đặc sắc.
– Sắp xếp các luận điểm, luận cứ thành dàn ý.

– Triển khai hệ thống luận điểm, luận cứ.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa