Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Hướng dẫn soạn văn 12 – soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 12 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 26 | Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận | Tài Liệu Chùa

 

VIẾT PHẦN MỞ BÀI

Tìm hiểu các phần mở bài nêu trong SGK và chọn phần mở bài phù hợp hơn với yêu cầu trình bày đề tài.

Gợi ý:

– Phần (1): mở bài dài, nói lan man, không hướng được người đọc vào đề tài.

– Phần (2): mở bài đã thông báo chính xác về đề tài, nhưng vẫn còn dài, chưa gợi được hứng thú đối với người đọc.

– Phần (3): mở bài ngắn gọn nhưng thông báo chính xác về đề tài, hướng người đọc vào đề tài một cách tự nhiên, gợi được hứng thú. Chọn phần mở bài này.

Đọc các phần mở bài và thực hiện các yêu cầu nêu trong SGK.

– Phần (1):

+ Đề tài được triển khai trong văn bản là nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập của nước ta năm 1945.

+ Tính tự nhiên và hấp dẫn: trích dẫn hai bản Tuyên ngôn của Mĩ và Pháp làm cơ sở tư tưởng và nguyên lí cho bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam.

– Phần (2):

+ Đề tài được triển khai trong văn bản là nội dung bình giảng bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm.

+ Tính tự nhiên và hấp dẫn: so sánh giữa Thâm Tâm và Tống biệt hành với Thôi Hiệu và Hoàng Hạc lâu, từ đó mà đi vào | bài thơ cần bình giảng.

– Phần (3):

+ Đề tài được triển khai trong văn bản là những điểm độc đáo trong giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao).

+ Tính tự nhiên và hấp dẫn: nêu những thành tựu trước Nam Cao để đặt ra thử thách xem nhà văn đã vượt qua thế nào trong tác phẩm Chí Phèo độc đáo của mình.

Phần mở bài cần đáp ứng yêu cầu gì trong quá trình tạo lập văn bản?

– Thông báo chính xác, ngắn gọn về đề tài.

– Hướng người đọc, người nghe vào đề tài một cách tự nhiên.

– Gợi được hứng thú đối với vấn đề sẽ trình bày trong văn bản.

VIẾT PHẦN KẾT BÀI

Tìm hiểu các phần kết bài và chọn phần kết bài phù hợp hơn với yêu cầu trình bày đề tài.

Gợi ý:

– Phần (1): kết bài lan man, chỉ có câu cuối cùng mới nói đến đề tài.

– Phần(2): kết bài nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu. Chọn phần tích rõ lí do vì sao chọn phần này).

Những phần kết bài nêu trong SGK đã nêu được nội dung gì của văn bản và có khả năng tác động đến người đọc như thế nào? Tại sao?

– Phần (1):

+ Phần kết bài đã bao quát, nhấn mạnh những điểm cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập.

+ Phần kết đã tuyên bố với thế giới về một nước Việt Nam mới và truyền niềm tin mạnh mẽ, ý chí bảo vệ độc lập tự do đến toàn thể nhân dân Việt Nam.

– Phần (2):

+ Phần kết bài đã khái quát được giá trị truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

+ Phần kết bài cũng gợi lên những liên tưởng rộng hơn, sâu sắc hơn về tác phẩm.

Phần kết bài cần đáp ứng được yêu cầu gì trong quá trình tạo lập văn bản? Có thể chọn phương án C:

Thông báo việc trình bày đề tài đã hoàn thành, nêu đánh giá khái quát và gợi những liên tưởng rộng hơn, sâu sắc hơn.

Cuối cùng, đọc kĩ phần Ghi nhớ để nắm vững những yêu cầu của mở bài và kết bài.

III. LUYỆN TẬP

Sách giáo khoa đưa ra ba bài luyện tập ở ba dạng khác nhau:

So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai phần mở bài trong bài văn nghị luận về tác phẩm Ông già và biển cả của nhà văn 0. Hê-ming-uê.

Anh (chị) đọc kĩ hai phần mở bài, suy nghĩ để tìm ra sự giống nhau và khác nhau của hai phần đó. (Có thể trao đổi thêm trong nhóm học tập)

Sửa lại phần mở bài và kết bài đối với đề bài: “Suy nghĩ của anh (chị) về hình tượng nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài”.

Anh (chị) đọc kĩ phần mở bài và kết bài, phát hiện những chỗ chưa đạt yêu cầu và sửa lại.

Tập viết một số mở bài và kết bài khác nhau cho cùng một bài văn theo các đề bài đã nêu trong SGK (chọn đề bài mình thích để viết mở bài và kết bài).

Ngoài ra, anh (chị) có thể sưu tầm thêm một số mở bài và kết bài hay của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo, và cả của các bạn học sinh để tham khảo, học tập. (Cả về nghị luận xã hội và nghị luận văn học).

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa