Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Hướng dẫn soạn văn 12 – Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 12 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 23 | Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học | Tài Liệu Chùa

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

Bài làm văn số 6 thuộc nghị luận văn học ở dạng bài nghị luận về tác phẩm văn xuôi: truyện ngắn, tùy bút, bút kí.

Anh (chị) cần ôn lại để nắm vững các tác phẩm văn xuôi đã học trong Ngữ văn 12, tập một và Ngữ văn 12, tập hai, gồm: – Vợ nhặt của Kim Lân – Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành – Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thị – Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

– Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Ôn lại phương pháp làm bài văn nghị luận về một tác phẩm | truyện, một đoạn trích truyện. Từ đó, suy nghĩ thêm về cách làm | bài văn nghị luận về một tác phẩm tùy bút, một tác phẩm bút kí.

Ôn lại các kiến thức và kĩ năng làm văn nghị luận, nhất là các kĩ năng về lập luận đã học ở lớp 12.

Tự bổ sung, rèn luyện thêm những mặt mà bản thân cảm thấy còn | yếu để có thể làm bài có kết quả hơn, tiến bộ hơn bài trước.

Đọc kĩ các phần sau đây của SGK để chuẩn bị cho bài làm:

a) Gợi ý một số đề bài

Đề 1: Chứng minh một vấn đề về nội dung trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. (Xem toàn văn đề bài trong SGK).

Đề 2: Hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam trong hai áng văn Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân và Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đề 3: Về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam mà anh (chị) yêu thích.

b) Gợi ý cách làm bài

Sách giáo khoa không hướng dẫn cụ thể cách làm từng đề bài mà chỉ hướng dẫn chung về 5 điểm cần lưu ý để có thể tự xây dựng thành bài làm cho mỗi đề. Anh (chị) cần đọc kĩ, suy nghĩ về 5 điểm đó để áp dụng một cách chủ động và sáng tạo trong bài làm của mình. (Có thể tìm đọc thêm những bài tham khảo có liên quan đến 3 đề nói trên).

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa