Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Hướng dẫn soạn văn 12 – Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 12 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 19 | Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học | Tài Liệu Chùa

 

Đây là bài văn nghị luận về một vấn đề văn học. Để chuẩn bị tốt cho bài làm này, anh (chị) cần:

– Xem lại bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học đã học để nắm được yêu cầu, kiểu bài và các bước làm bài.

– Đọc lại các văn bản văn học và lí luận văn học trong sách giáo khoa để có thêm kiến thức về tác phẩm và lí luận hỗ trợ cho việc làm bài.

GỢI Ý MỘT số ĐỀ BÀI

Sách giáo khoa gợi ý ba đề bài để anh (chị) tham khảo, làm quen và biết được mức độ, cách ra đề, yêu cầu của đề,…

Đề 1: Phát biểu ý kiến về quan niệm của Nguyễn Văn Siêu về văn chương.

Đề 2: Suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Buy-phông.

Đề 3: Bày tỏ quan niệm về ý kiến của nhà văn Pháp La Bờ-ruy-e về giá trị giáo dục tư tưởng, tình cảm của tác phẩm văn học.

Dưới đây, giới thiệu thêm hai đề để anh (chị) suy nghĩ thêm:

Đề 4: Bình luận câu nói của C. Béc-na: “Nghệ thuật là tôi. Khoa học là chúng ta”. Câu nói đó giúp anh (chị) hiểu gì về phong cách nghệ thuật của nhà văn.

Đề 5: Nhà văn Nguyễn Khải có nói:

“Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung”.

(Báo Văn nghệ số Tết Tân Mùi, 16-2-1991) Anh (chị) có đồng ý với ý kiến trên không? Hãy bình luận để làm sáng tỏ vấn đề mà nhà văn Nguyễn Khải đã nêu.

GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

Ba đề 1, 2, 3 anh (chị) có thể tham khảo phần gợi ý của SGK.

Hai đề 4, 5 anh (chị) trao đổi trong nhóm học tập.

Gợi ý thêm:

Đề 4: Từ sự khác nhau giữa nghệ thuật và khoa học mà bàn sâu thêm về nét chủ yếu của phong cách nghệ thuật: đó là dấu ấn riêng của nhà văn để lại trên tác phẩm của họ, như Buy – phông nói: “Phong cách chính là người”.

Đề 5: Đề bài yêu cầu bàn về phạm vi miêu tả của văn chương qua câu nói của nhà văn Nguyễn Khải.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa