Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Hướng dẫn soạn văn 12 – Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 12 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 5 | Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội | Tài Liệu Chùa

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

(Bài làm ở nhà)

Bài làm văn số 2 cũng là nghị luận xã hội, nhưng thuộc một dạng khác: bàn về một hiện tượng đời sống.

Bài làm ở nhà, thời gian rộng rãi hơn, anh (chị) cần tận dụng điều kiện thuận lợi này, rút kinh nghiệm ở bài làm số 1 để thực hiện có kết quả hơn bài làm số 2. (Cần chú ý tìm luận điểm đúng, tìm luận cứ xác thực và xây dựng lập luận logic, chặt chẽ. Đặc biệt, cần chọn cho mình một góc độ riêng để bàn luận, tạo nên nét riêng cho bài viết).

Sách giáo khoa đã hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết qua 3 phần:

Hướng dẫn chung

Gợi ý một số đề bài

III. Gợi ý cách làm bài

Anh (chị) cần đọc kĩ (đặc biệt mục II và mục III), tự rút ra cho mình những điều cần thiết về bài văn số 2, trên cơ sở đó chuẩn bị chu đáo để bài làm đạt kết quả tốt.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa