Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Hướng dẫn soạn văn 12 – soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 3 | Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) | Tài Liệu Chùa

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT(Tiếp theo)

II. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Đó là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam đối với tiếng mẹ đẻ của mình. Mỗi người khi nói hoặc viết cần thực hiện được những yêu cầu sau:

1. Có ý thức tôn trọng và tình cảm yêu quý tiếng Việt. Mỗi người cần

thấy rằng: “tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho

nó phổ biến ngày càng rộng khắp.” (Hồ Chí Minh)

2. Có thói quen cẩn trọng, cân nhắc, “lựa lời” khi sử dụng tiếng Việt để giao tiếp, sao cho lời nói thích hợp với các nhân tố giao tiếp và đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất.

3. Rèn luyện năng lực nói và viết theo đúng các chuẩn mực về ngữ

âm, về chữ viết, về từ ngữ, ngữ pháp và về các đặc điểm phong cách. Muốn vậy, mỗi cá nhân cần luôn trau dồi lời ăn tiếng nói của mình theo tinh thần của câu châm ngôn “học ăn, học nói, học gói, học mở” để nói đúng, viết đúng và nói hay, viết hay, đạt được mức độ “lời hay, ý đẹp” và có tính lịch sử, văn hóa.

4. Cần tránh những cách nói thô tục, kệch cỡm, tránh những yếu tố

pha tạp, lại căng, tuy rằng vẫn cần tiếp nhận những từ ngữ hoặc

cách diễn đạt có giá trị tích cực của ngôn ngữ khác.

LUYỆN TẬP

1. Trong 4 câu a, b, c, d, câu a không trong sáng, 3 câu b, c, d là

những câu trong sáng:

– Câu a thừa từ đòi hỏi không cần thiết; bỏ đòi hỏi câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.

– Câu b, c, d viết đúng ngữ pháp, câu đủ thành phần, diễn đạt trong sáng.

2. Từ nước ngoài không cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt thay thế:

Valentine (ngày Valentine • ngày lễ Tình nhân hoặc ngày Tình yêu)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa