Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Hướng dẫn soạn văn 12 – soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 2 | Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội | Tài Liệu Chùa

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

(Bài làm ở lớp)

Đây là bài làm đầu tiên của năm học lớp 12 về kiểu bài nghị luận. Loại bài là nghị luận xã hội, dạng bài là nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. Anh (chị) vừa học xong bài này ở tuần 1, đây là bài viết để vận dụng những điều đã học. Để chuẩn bị cho bài viết đầu tiên này, SGK đã có những hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết theo 4 mục: I. Hướng dẫn chung II. Gợi ý một số đề bài III. Gợi ý cách làm bài

Xác định về nội dung bài viết.

Xác định cách thức làm bài. IV. Bài tham khảo

Anh (chị) cần đọc kĩ các mục này, đặc biệt chú ý đến mục II để biết các dạng bài, cách ra đề và mục III để nắm được các yêu cầu phải đạt được khi làm bài – từ đó tự mình chuẩn bị tốt nhất cho bài làm. Cần lưu ý hai điều sau đây:

c hỉ – Đề bài giáo viên ra có thể là 1 trong 3 đề gợi ý trên đây, cũng có thể là một đề khác ngoài 3 đề này. Vì vậy, phương hướng chuẩn bị tốt nhất là chuẩn bị phương pháp làm bài: cách tìm ra luận điểm (nội dung) cho bài làm và cách thể hiện luận điểm đó trong một lập luận lôgic, chặt chẽ (cách viết). | – Bài làm ở lớp chỉ trong 1 tiết, vì vậy cần chuẩn bị thật tốt, đầy đủ, chu đáo để có thể hoàn thành bài nghị luận trong thời gian quy định. | Bài tham khảo có nội dung gần gũi với thanh niên học sinh, cách viết lại sáng rõ, chặt chẽ, dễ hiểu, cần đọc kỹ để học tập, vận dụng khi làm bài.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa