Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Hướng dẫn soạn văn 12 – Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 12 | Soạn văn lớp 12 | Soạn văn 12 Tuần 10 | Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học | Tài Liệu Chùa

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 3

– NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (Bài làm ở lớp)

Sách giáo khoa đã hướng dẫn rất kĩ và cụ thể những điều cần thiết

để chuẩn bị tốt cho bài làm này tại lớp, gần các phần sau đây:

Hướng dẫn chung

Gợi ý một số đề bài (mỗi bài gồm hai câu):

– Đề 1 – Đề 2 – Đề 3 – Đề 4

Gợi ý cách làm bài

(Cần xem kĩ phần này để chuẩn bị và vận dụng tốt vào bài làm

của mình).

4, Tư liệu tham khảo

(Giới thiệu 2 bài viết):

– Về bài thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi) và đoạn trích Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm) của Chu Văn Sơn.

– Về bài thơ Tây Tiến (Quang Dũng) của Vũ Quần Phương.

Đây là hai bài viết có khám phá, phát hiện, có sắc thái văn chương và in rõ nét riêng của người viết, cần chú ý đọc kĩ để học tập, vận dụng vào bài làm của mình.

Anh (chị) cần đọc kĩ, nghiên cứu đầy đủ các phần nói trên, chuẩn

bị thật tốt để bài làm đạt kết quả cao nhất trong thời gian quy định tại lớp.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa