Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tóm tắt văn bản nghị luận

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 33  | Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận| Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Soạn văn 11 soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Gợi ý trả lời câu hỏi

Cách tóm tắt văn bản nghị luận

Câu 1: Vấn đề nghị luận được thể hiện qua câu: Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến […].

Câu 2: Viết bài nghị luận này, nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh nhằm thể hiện dũng khí của một người yêu nước: đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần thực trạng đen tối của xã hội, hướng về một ngày mai tươi sáng của đất nước.

Có thể phát hiện ra chủ đích trên của tác giả ngay trong phần mở bài, đặc biệt là trong phần kết của đoạn trích cũng như ý khái quát của các đoạn văn trong phần thân bài.

Câu 3: Các luận điểm chính của đoạn trích:

– Khác với Âu châu, dân Việt Nam không có luân lí xã hội (không biết đoàn thể, không trọng công ích).

– Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự suy đồi từ vua đến quan, từ quan đến học trò và các viên chức lớn nhỏ.

– Muốn Việt Nam tự do, độc lập, trước hết, dân Việt Nam phải có đoàn thể, cần truyền bá tư tưởng tiến bộ (coi trọng lợi ích của đất nước, của người khác, bênh vực nhau và cùng nhau đòi công bằng xã hội).

Câu 4: Để nêu bật tình trạng đen tối của luân lí xã hội ở Việt Nam, tác giả nêu các luận cứ đối lập giữa Việt Nam và Âu châu. – Nguyên nhân của thực trạng đen tối của luân lí xã hội Việt Nam:

+ Lũ vua quan phản động, thối nát tìm cách phá tan tành đoàn thể của quốc dân, thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị và vơ vét bóc lột.

+ Bọn người xấu đua nhau tìm đủ mọi cách nào chạy ngược nào chạy xuôi để được ra làm quan, đặng ngồi trên, đặng ăn trước, đặng hống hách thì mới thôi.

+ Dân không có ý thức đoàn thể, không biết đoàn kết đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho mình.

Câu 5. Viết văn bản tóm tắt dựa theo nội dung đã tìm hiểu.

Sau khi đa khi đã đọc kĩ Về luân lí xã hội ở nước ta, các em dựa vào những luận điểm, luận cứ đã nêu trong câu 3 và 4 ở trên để trình bày luận điểm, luận cứ bằng lời văn của mình. 

Câu 6. Sau khi các em trình bày những luận điểm, luận cứ của mình tên cơ sở đó đối chiếu với bản gốc để hoàn thiện bài tóm tắt.

Luyện tập

Câu 1. Dựa vào nhan đề và phần mở đầu để xác định chủ đề của văn bản.

Các câu hỏi đều được trả lời dựa vào phần mở đầu và nhan đề văn bản (viết trong ngoặc đơn cùng với tên tác giả).

a) Sự đa dạng mà thống nhất của In-đô-nê-xi-a. b) Xuân Diệu • nhà nghiên cứu, phê bình văn học. 2. a) Vấn đề nghị luận: sự lãng phí nước sạch.

Mục đích nghị luận: không nên lãng phí nước, hãy tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.

b) Các luận điểm – Nước là tài sản thường bị huỷ hoại, lãng phí nhiều nhất. – Dân số tăng, nguồn nước cung cấp sẽ không đáp ứng được yêu cầu. – Một số quốc gia hiện đang thiếu nước, có sự tranh chấp về nguồn nước, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng.

c) Tóm tắt văn bản

Nhiều quốc gia hiện nay không có nguồn nước, nhiều nơi xảy ra tranh chấp nguồn nước. Dân số đang tăng nhanh, công nghiệp phát triển làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và nhân loại sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Hãy bảo vệ nguồn nước, giữ gìn nước cho chúng ta và cho các thế hệ mai sau.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa