Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 31  | Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)
Soạn văn 11 soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Gợi ý trả lời câu hỏi

Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận

(1) Các phương tiện diễn đạt

a) Trong trích đoạn Cao trào chống Nhật, cứu nước (văn bản ở tiết 1), tác giả dùng nhiều từ ngữ để gọi tên “lực lượng Pháp ở Đông Dương”: thực dân Pháp, một vài đội quân của Pháp, quân Pháp ở Đông Dương,… Mỗi cách gọi đều biểu lộ một thái độ chính trị.

Ví dụ như:

– thực dân Pháp: kẻ thù trước khi Nhật đảo chính

– một vài dội quân của Pháp … họ …. khi người Pháp tỏ ý hợp tác với Việt minh để chống Nhật.

– quân Pháp ở Đông Dương: chỉ quân đội nói chung, không phân biệt một số lực lượng có thiện chí.

b) Câu văn trong bài bình luận thời sự được xếp đặt có tính chặt chẽ trong trật tự câu: 1. thời gian; 2. địa điểm; 3. sự kiện.

– Tính chặt chẽ trong đoạn văn: theo thứ tự thời gian khi liệt kê sự kiện; theo trật tự quy nạp; theo thứ tự lôgíc.

c) Tìm các biện pháp tu từ trong đoạn trích Việt Nam đi tới.

– Ấn dụ: non sông Việt Nam đang bừng dậy một sinh khí mới.

– Liệt kê kết hợp với điệp ngữ: trong từng … trong từng …

– Kết hợp câu ngắn và câu dài,…

Để tạo giọng văn hùng hồn, mạnh mẽ, người viết chính luận dùng lối điệp từ, điệp ngữ, sóng đôi và phối hợp: câu dài dùng khi miêu tả liệt kê và cầu ngắn dùng khi khẳng định dứt khoát.

Luyện tập

Câu 1. Các phép tu từ: – Điệp ngữ kết hợp điệp củ: Ai có… dùng… – Liệt kê: súng, gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc.

– Ngắt đoạn câu (phối hợp với các phép tu từ trên) để tạo giọng văn dứt khoát, mạnh mẽ. 

Câu 2. Có thể nêu một số ý sau để chứng minh câu nói của Hồ Chủ tịch:

a) Luận cứ: Ở thời điểm nào thì thanh niên (trong đó có học sinh là lực lượng quan trọng) cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng của đất nước, thanh niên là rường cột của nước nhà, là người chủ tương lai của đất nước.

b) Các luận chứng: – Thế hệ thanh niên trong Cách mạng tháng Tám. – Thế hệ thanh niên trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.

– Thế hệ thanh niên ngày nay trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập với thế giới.

c) Kết luận: Thanh niên (trong đó phần lớn là học sinh) phải học tập để xây dựng đất nước sánh vai với các nước văn minh, tiến bộ.

Câu 3: Có thể nêu một số ý:

a) Lòng yêu nước có thể được giáo dục từ truyền thống, nhưng một phần khác bắt nguồn từ những tình cảm thiết thực, “nhỏ bé” của mỗi người.

– Yêu người thân: cha mẹ, ông bà, anh chị em,… – Yêu làng quê, phố nhỏ và những kỉ niệm thời thơ ấu.

b) Từ tình cảm cụ thể và “nhỏ bé” nhưng sâu sắc, thiết tha, lòng yêu nước trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng và có ý thức thường trực trong mỗi người.

c) Yêu nước là phải bảo vệ và xây dựng đất nước.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa