Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phong cách ngôn ngữ chính luận

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 30  | Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn văn 11 soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận
Soạn văn 11 soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

Gợi ý trả lời câu hỏi

(1) Tìm hiểu văn bản chính luận

a) Đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập

Những tuyên ngôn, tuyên bố của một đảng phái chính trị hoặc của một vị nguyên thủ quốc gia nhằm trình bày quan điểm chính trị của một đảng phái hay quốc gia, nhân dịp một sự kiện trọng đại, đều thuộc văn bản chính luận.

Phần mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập cũng là luận cứ của lập luận trong văn bản. Tác giả sử dụng khá nhiều thuật ngữ chính trị: nhân quyền, dân quyền, bình đẳng, tự do,… Đáng chú ý là tác giả mạnh dạn sử dụng các thuật ngữ quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do,…

Câu văn rất mạch lạc, với các kết cấu cụm từ: trong những quyền ấy; suy rộng ra; có ý nghĩa là,… Câu kết chuyển ý mạnh mẽ, dứt khoát khẳng định: Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

b) Đoạn thạch Cao trào chống Nhật, cứu nước

Cao trào chống Nhật, cứu nước là một đoạn trích mở đầu trong tác phẩm chính luận Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, tập I của đồng chí Trường Chinh, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác phẩm quan trọng này tổng kết một giai đoạn cách mạng thắng lợi đã làm nên những sự kiện lịch sử lớn và trình bày sách lược của những người cộng sản Việt Nam. Tác phẩm trình bày những ưu điểm và nhược điểm của Cách mạng tháng Tám, tính chất và ý nghĩa lịch sử của cách mạng, triển vọng, tình hình cũng như nhiệm vụ cần kíp của nhân dân Việt Nam.

Đoạn trích của tác giả Trường Chinh chỉ rõ kẻ thù lúc này là phát xít Nhật và khẳng định dứt khoát: bọn Pháp thực dân không còn là đồng minh chống Nhật của chúng ta nữa.

c) Đoạn trích Việt Nam đi tới

Bài này phân tích những thành tựu mới về các lĩnh vực của đất nước, vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Từ đó tác giả nêu những triển vọng tốt đẹp của cách mạng trong thời gian sắp tới.

Đáng chú ý là giọng văn hào hứng sôi nổi câu văn giàu hình ảnh gợi mở một tương lai sáng sủa của dân tộc, nhân dịp đầu năm mới.

(2) Nhận xét chung về văn bản chính luận là ngôn ngữ chính luận

Cả ba văn bản trên đều là những văn bản tiêu biểu cho phong cách ngôn ngữ chính luận. Có thể đưa ra một số nhận xét bước đầu về ngôn ngữ chính luận. Nhắc lại hai khái niệm nghị luận và chính luận:

– Nghị luận là một thao tác tư duy trong hệ thống các thao tác miêu tả, tự sự và nghị luận là bất cứ ai cũng có thể dùng để nhận thức và diễn đạt bằng lời nói. Vì thế, trong nhà trường có các kiểu bài tập làm văn: văn miêu tả, văn tự sự (kể chuyện), thuyết minh và văn nghị luận. Văn nghị luận lại có thể chia thành nhiều loại: nghị luận văn chương, nghị luận xã hội, nghị luận chính trị,… như ta thường gọi.

– Chính luận (về nội dung là nghị luận chính trị), là một phong cách ngôn ngữ độc lập với các phong cách khác. Trong hoàn cảnh nước ta trải qua gần một thế kỉ đấu tranh, người dân sống trong không khí đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, do vậy chính luận rất phát triển, nhiều từ ngữ chính trị ăn sâu vào ý thức và ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày của người dân. Mặt khác, chính luận có ảnh hưởng lớn đến văn học, nghệ thuật và tiếng Việt. Vì vậy, cần coi trọng ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ chính luận,

Luyện tập

Câu 1. Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận:

– Nghị luận là thao tác tư duy, là phương tiện biểu đạt, một kiểu bài làm văn trong nhà trường. Còn phong cách ngôn ngữ chính luận là một phong cách chức năng ngôn ngữ. Phong cách chính luận được hình thành như một phong cách độc lập với các phong cách ngôn ngữ khác là do cách thức sử dụng ngôn ngữ đã hình thành những đặc trưng tiêu biểu. Nó có cơ sở xã hội là công cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân ta trong hơn nửa thế kỉ trước.

– Thao tác (phương pháp) nghị luận được sử dụng ở tất cả mọi lĩnh vực khi trình bày, diễn đạt, kể cả lĩnh vực văn chương (nghị luận văn học), còn chính luận chỉ thu hẹp trong phạm vi trình bày quan điểm về vấn đề chính trị.

Câu 2: Các mặt biểu hiện của phong cách chính luận trong đoạn văn:

– Dùng nhiều từ ngữ chính trị.

– Câu văn mạch lạc, chặt chẽ, tuy có thể dùng câu dài (câu thứ ba ví dụ trong SGK).

– Đoạn văn thể hiện rõ quan điểm chính trị về lòng yêu nước, đánh giá cao lòng yêu nước của nhân dân ta.

– Đoạn văn có sức hấp dẫn và truyền cảm: nhờ lập luận chặt chẽ, nhờ những hình ảnh so sánh cụ thể, sát hợp.

Các em cần đọc văn bản Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và phân tích việc dùng từ ngữ, cách kết cấu câu giản dị, dễ hiểu của tác giả. Lần lượt phân tích theo ba phần của bài:

– Tình thế buộc chúng ta phải chiến đấu.

– Chúng ta chiến đấu bằng mọi thứ có trong tay.

– Niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa