Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 29  | Soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh) | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức
Soạn văn 11 soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Gợi ý trả lời câu hỏi

1. Tìm hiểu tác phẩm và tác giả

Nguyễn An Ninh là một nhà trí thức Tây học yêu nước, ông đã dần dần chuyển biến về chính kiến, đến với tư tưởng Mác xít và những người cộng sản. Là một nhà trí thức tân tiến ông phê phán mạnh mẽ đạo Khổng và đề cao tinh thần học hỏi văn hóa châu Âu để xây dựng một nền văn hóa đặc sắc riêng của nước nhà.

Văn phong của ông trong sáng khúc chiết, trong sáng, vừa có độ sâu về tư duy văn hóa vừa tràn đầy nhiệt huyết của một người yêu nước gần gũi với đời sống và người lao động.

Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là bài chính luận xuất sắc của Nguyễn An Ninh với bút danh là Nguyễn Tịnh đăng trên báo Tiếng chống rè năm 1925.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa