Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Thao tác lập luận bình luận

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Thao tác lập luận bình luận – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 27  | Soạn bài Thao tác lập luận bình luận | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Thao tác lập luận bình luận
Soạn văn 11 soạn bài Thao tác lập luận bình luận

Gợi ý trả lời câu hỏi

Luyện tập

Câu 1: Bình luận không phải là giải thích, không để chứng minh, cũng không phải là giải thích và chứng minh cộng lại. Sự khác nhau là ở mục đích. Mục đích của giải thích là giúp người nghe (người đọc) hiểu nhận định được nêu, còn mục đích của chứng minh là giúp họ tin rằng nhận định ấy là có căn cứ trong sự thật (hay lẽ phải): Sự giải thích, do đó, phải hướng về những người còn chưa hiểu, còn sự chứng minh lại hướng về những người còn chưa rõ, chưa tin. Trong khi ấy, mục đích cuối cùng của bình luận lại là giúp người nghe (người đọc) đánh giá hiện tượng (vấn đề) được chính xác, toàn diện, công bằng và bàn luận cùng họ về những ý nghĩa sâu rộng có thể rút ra từ hiện tượng (vấn đề) đó, bằng những ý kiến chặt chẽ, sắc sảo và mới mẻ của riêng mình. Xét về bản chất, lập luận bình luận là để dành cho những người đã biết, đã có ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) nào đó, những ý kiến của họ còn khác với ý kiến của người bình luận.

Vì thế, yêu cầu cao nhất của hoạt động bình luận không phải là dễ hiểu (đó là yêu cầu của giải thích), hay có nhiều dẫn chứng phong phú, đáng tin cậy (đó là yêu cầu của chứng minh). Trôi chảy, hấp dẫn, giàu nhiệt tình thuyết phục, giàu tính đấu tranh cho quan điểm, ý kiến đúng đắn, đó mới là những phẩm chất thích hợp với văn bình luận. 

Câu2. Tác giả đoạn văn được dẫn trong bài tập đã sử dụng thao tác lập luận bình luận. Bởi vì:

– Người viết có đánh giá mức độ thảm khốc của những tai nạn giao thông và nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thảm khốc đó.

– Người viết có bàn luận sâu, rộng về mối liên quan giữa những tai nạn giao thông với sự tổn hại lực lượng lao động trong xã hội,

với lòng hiếu khách của dân tộc trong thời hội nhập. Sau đó, người viết còn bàn đến biện pháp khắc phục tình hình, để cho “những lưỡi hái tử thần không còn ngênh ngang trên đường phố”.

Đây là câu hỏi mang tính suy luận và nhận thức riêng của từng em về vai trò của pháp luật và của việc giáo dục pháp luật trong xã hội. Khi làm bài, các em nên nghiên cứu kĩ về đoạn trích Xin lập khoa luật, để qua đó các em có ý kiến bổ sung hoặc tán thành vai trò của pháp luật và của giáo dục trong xã hội.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa