Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 26 | Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
Soạn văn 11 soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Gợi ý trả lời câu hỏi

Luyện tập

Viết tiểu sử tóm tắt của ứng viên Ban Chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố).

– Mục đích viết tiểu sử tóm tắt: giới thiệu sơ yếu lý lịch, trình độ, khả năng và những thành tích đã đạt được của ứng viên.

– Nội dung tiểu sử tóm tắt: họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn và chính trị, nơi công tác và chức vụ đảm nhận, các khả năng và những thành tích đã đạt được,… | Viết tiểu sử tóm tắt theo kết cấu đã học:

+ Giới thiệu khái quát ứng viên… họ tên, ngày tháng năm sinh, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống và công tác.

+ Các năng lực và kết quả học tập, công tác của ứng viên.

+ Đánh giá, nhận xét chung về năng lực, uy tín của ứng viên.

Bài tập này nhằm thể hiện kết quả của bài tập 1. Bài tập có thể tiến hành theo các bước sau đây:

– Các em trình bày bản tiểu sử tóm tắt.

– Tập thể tham gia phát biểu nhận xét về nội dung, kết cấu, ngôn ngữ diễn đạt, thái độ, cử chỉ,… của người trình bày và bổ sung, hoàn chỉnh bản tiểu sử tóm tắt.

. Từng cá nhân sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện bản tiểu sử tóm tắt do mình viết ra.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa